KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych

   

EDYCJA 66

Kursy na członków rad nadzorczych realizujemy nieprzerwanie od 1995 r. Znakomita kadra, profesjonalna organizacja i świetna atmosfera decydują, że uczestniczą w nich systematycznie osoby z całej Polski.

Wysoka skuteczność zdawalności egzaminu państwowego. Zespół najwyższej klasy ekspertów i wykładowców – praktyków wywodzących się z Ministerstwa Skarbu Państwa skutecznie przygotowuje do zdania egzaminu państwowego.

Ponad 1500 naszych absolwentów zdało egzamin państwowy, bardzo wielu zasiada w radach nadzorczych i pełni odpowiedzialne funkcje w zarządach spółek i instytucjach publicznych. Wysoki poziom kursu potwierdzają liczne referencje >>>

Data szkolenia: od 29-09-2018 do 25-11-2018
Ilość dni: 12 dni w systemie weekendowym
w godz. od 9.30 do 16.00 (orientacyjnie)
Miejsce:
Kraków

Kraków - ul. Wielopole 18 B (IV p.)
Siedziba ZEM (200 m od Rynku Głównego)
 
klimatyzowana sala szkoleniowa
 
 

Wyświetl większą mapę

Cena netto: 2 990
usł. zw. z VAT
Usługa obejmuje:
 • klimatyzowana sala szkoleniowa w centrum Krakowa
 • szkolenie realizowane przez praktyków Ekspertów ZEM
 • przerwy kawowe
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • e-konsultacje po szkoleniu
 • egzamin końcowy
 • zaświadczenie MEN
 • pomoc opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu w Krakowie - doradzamy, jak milo i efektywnie spędzić czas po szkoleniu

ADRESACI:

 • dyrektorzy, prezesi, członkowie zarządu spółek, właściciele firm
 • kadra zarządzająca jednostek samorządu terytorialnego
 • przedstawiciele związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw
 • kadra zarządzająca placówkami służby zdrowia
 • osoby zainteresowane poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych
 • osoby zainteresowane rejestracją w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych 
 • osoby, które chcą poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę z zakresu m.in. prawa gospodarczego, prawa rynku kapitałowego, prawa pracy, finansów przedsiębiorstw, zasad ładu korporacyjnego, działalności spółek prawa handlowego, zarządzania przedsiębiorstwem.

CELE:

 • poszerzenie, ugruntowanie i aktualizacja wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji w zarządach i organach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego
 • przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego

KORZYŚCI:

 • udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę cenionych i doświadczonych wykładowców (w tym byłych członków Komisji Egzaminacyjnej MSP)
 • bogate repetytorium w formie przykładowych testów i konsultacji 
 • wysoka skuteczność zdawalności egzaminu państwowego wśród absolwentów kursów ZEM

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie i certyfikat wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

EGZAMIN PAŃSTWOWY 
Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest wniesienie opłaty w wysokości 850 zł na konto Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Szczegółowych informacji na temat warunków zdawania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych udziela Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Więcej informacji na stronie: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/egzamin-dla-kandydatow/4565,EGZAMIN-DLA-KANDYDATOW-NA-CZLONKOW-ORGANOW-NADZORCZYCH.html

 

Materiały szkoleniowe:

 • Komplet aktów prawnych w wersji papierowej
 • Kodeks Spółek Handlowych w formie książkowej
 • Autorskie opracowania, skrypty i ćwiczenia, pozwalające na powtórzenie i ugruntowanie wiedzy po zajęciach
 • Bogaty zestaw pytań egzaminacyjnych z odpowiedziami

Metodyka kursu:

 • wykłady
 • dyskusja 
 • studia przypadku 
 • rozwiązywanie testów
 • repetytoria i egzamin próbny 
 • konsultacje indywidualne 

PROGRAM 12 DNIOWEGO KURSU

Kurs prowadzony jest w oparciu o zakres tematyczny wskazany w  art. 21 ust 2 Ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259)

Program obejmuje najważniejsze i najbardziej aktualne informacje prawne i ekonomiczne potrzebne do sprawowania funkcji członka rad nadzorczych. Zasób wiedzy uzyskanej na kursie jest niezbędny nie tylko dla członków rad nadzorczych, ale również dla członków zarządów i właścicieli firm. Kurs kończy się egzaminem państwowym wg obowiązujących wytycznych.

Zakres tematyczny egzaminu, akty prawne, przykładowe pytania: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/egzamin-dla-kandydatow/4565,EGZAMIN-DLA-KANDYDATOW-NA-CZLONKOW-ORGANOW-NADZORCZYCH.html

1) Prawo gospodarcze publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem: 
- Ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 
- Ustawy z dnia 9.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami 
- Ustawy z dnia 18.03.2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych 
 - Ustawy z dnia 24.07.2015 r. o kontroli niektórych inwestycji.

2) Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych.

3) Prawo pracy dla osób na stanowiskach kierowniczych.

4) Prawo rynku kapitałowego.

5) Podstawy ekonomii.

6) Zarządzanie przedsiębiorstwem.

7)  Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw.

8) Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych.

9) Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie.

10) Prawo gospodarcze Unii Europejskiej – w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym. 

 

 

KADRA SZKOLENIOWA:

Zespół najwyższej klasy ekspertów i wykładowców z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu wyższej kadry menedżerskiej.

Praktycy wywodzący się z Ministerstwa Skarbu Państwa skutecznie przygotowujący do zdania egzaminu państwowego.

Na życzenie przekażemy szczegółową informację o trenerach. 

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY KURSU - TRENER / EKSPERT

 

Dr Andrzej Chordecki 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych.

Pracował jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz w Ministerstwie Skarbu Państwa,  główny specjalista w Departamencie Prywatyzacji Kapitałowej MSP, radca ministra - w Departamencie Ekonomicznym, MSP, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Polityki Majątkowej, MSP.

Były członek Komisji Egzaminacyjnej MSP.

Specjalizacja naukowa i dydaktyczna: przemiany systemowe w gospodarce, przekształcenia własnościowe, prywatyzacja podmiotów gospodarczych, socjologia zarządzania, nadzór korporacyjny w spółkach, prawo gospodarcze, strategia i polityka przemysłowa, teoria i praktyka przedsiębiorczości.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu zmianą w spółkach Skarbu Państwa. Członek rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa w branżach: chemicznej, mineralnej, energetycznej, obronnej, transportowej i motoryzacyjnej; ma zdany egzamin do Służby Cywilnej.

Od ponad 20 lat wykładowca w zakresie zagadnień ekonomicznych i prawa gospodarczego na uczelniach ekonomicznych oraz na seminariach i szkoleniach kwalifikacyjnych, m.in. na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla zarządów, biur zarządów i wyższej kadry menedżerskiej.

 •  

 

Aneta Sowińska-Dudek

Zapytaj o szkolenie dedykowane

Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem podobnego szkolenia dopasowanego do specyfiki i potrzeb Twojej firmy

Wyślij do nas zapytanie
 

Szkolenia zamknięte

dla firm, instytucji, urzędów

 

 

 

 

Zobacz naszą ofertę