KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych

   

EDYCJA 60

(Akredytacja Ministerstwa Skarbu Państwa)

 

Kursy z dużym powodzeniem realizujemy nieprzerwanie od 1995 r. Znakomita kadra, profesjonalna organizacja i świetna atmosfera decydują, że uczestniczą w nich systematycznie osoby z całej Polski.

Wysoka skuteczność zdawalności egzaminu państwowego. Zespół najwyższej klasy ekspertów i wykładowców – praktyków wywodzących się z Ministerstwa Skarbu Państwa skutecznie przygotowuje do zdania egzaminu państwowego.

Ponad 1500 naszych absolwentów zdało egzamin państwowy, bardzo wielu zasiada w radach nadzorczych i pełni odpowiedzialne funkcje w zarządach spółek i instytucjach publicznych. Wysoki poziom kursu potwierdzają liczne referencje >>>.
 

EDYCJA 59: od 24.09 2016 BRAK WOLNYCH MIEJSC
 

Data szkolenia: od 18-02-2017 do 23-04-2017
Ilość dni: 12 dni w systemie weekendowym
w godz. od 9.30 do 16.00 (orientacyjnie)
Miejsce:
Kraków

Kraków - ul. Wielopole 18 B (IV p.)
Siedziba ZEM (200 m od Rynku Głównego)
 
klimatyzowana sala szkoleniowa
 
 

Wyświetl większą mapę

Cena PLN: 2 590
VAT zw.
Cena obejmuje:
 • klimatyzowana sala szkoleniowa w centrum Krakowa
 • szkolenie realizowane przez praktyków Ekspertów ZEM
 • przerwy kawowe
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • e-konsultacje po szkoleniu
 • egzamin końcowy
 • zaświadczenie MEN
 • pomoc opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu w Krakowie - doradzamy, jak milo i efektywnie spędzić czas po szkoleniu

ADRESACI:

 • dyrektorzy, prezesi, członkowie zarządu spółek, właściciele firm
 • kadra zarządzająca jednostek samorządu terytorialnego
 • przedstawiciele związków zawodowych wybieranych do rad nadzorczych jako delegaci załogi
 • kadra zarządzająca placówkami służby zdrowia
 • osoby zainteresowane poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych
 • osoby zainteresowane rejestracją w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych 
 • osoby, które chcą poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa upadłościowego, finansów, rachunkowości zarządczej i controllingu, rynku kapitałowego działalności spółek prawa handlowego, zarządzania przedsiębiorstwem.

CELE I KORZYŚCI

 • usystematyzowanie i pogłębienie kompleksowej wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji w zarządach i organach nadzorczych wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych
 • udział w zajęciach prowadzonych przez kadrę cenionych i doświadczonych wykładowców (w tym byłych członków Komisji Egzaminacyjnej MSP)
 • bogate repetytorium w formie przykładowych testów,
 • wysoka skuteczność zdawalności egzaminu państwowego wśród absolwentów kursów ZEM

Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186 z poźn.zm.).

EGZAMIN W MSP:

ZEM w imieniu uczestników dokonuje wszelkich niezbędnych formalności umożliwiających przystąpienie do egzaminu. Egzamin odbywa się w MSP w Warszawie i przeprowadza go Komisja Egzaminacyjna powoływana przez Ministra Skarbu Państwa. Składa się z części pisemnej (test) i ustnej. Koszt egzaminu państwowego – 850 zł (nie jest wliczony w cenę kursu). 

PROGRAM RAMOWY KURSU

(110 godzin dydaktycznych)

Program kursu został opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.09.2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których SP jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2038 z późn. zm.)

 1. Rola państwa w gospodarce
 2. Zasady działalności przedsiębiorców
 3. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
 4. Rynek kapitałowy w Polsce
 5. Elementy prawa cywilnego
 6. Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie
 7. Komercjalizacja i prywatyzacja
 8. Problematyka związków zawodowych w procesie komercjalizacji i prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy
 9. Rola organów spółki w procesach prywatyzacji w świetle prawa pracy
 10. Kompetencje organów spółek prawa handlowego, w tym zasady funkcjonowania rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa
 11. Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów
 12. Ład korporacyjny /corporate governance/ w spółkach Skarbu Państwa
 13. Prawo upadłościowe, układowe i inne postępowanie naprawcze
 14. Zarządzanie przedsiębiorstwem
 15. Marketing w przedsiębiorstwie
 16. Biznes plan
 17. Metody wyceny mienia przedsiębiorstwa
 18. Rachunkowość i finanse w przedsiębiorstwie
 19. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu
 20. Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 21. Repetytorium - w tym egzamin próbny

 

KADRA SZKOLENIOWA:

Zespół najwyższej klasy ekspertów i wykładowców – praktyków wywodzących się z Ministerstwa Skarbu Państwa skutecznie przygotowujących do zdania egzaminu państwowego.

Na życzenie przekażemy szczegółową informację o trenerach. 

Materiały szkoleniowe:

 • Komplet aktów prawnych w wersji papierowej
 • Kodeks Spółek Handlowych w formie książkowej
 • Autorskie opracowania, skrypty i ćwiczenia, pozwalające na powtórzenie i ugruntowanie wiedzy po zajęciach
 • Bogaty zestaw pytań egzaminacyjnych z odpowiedziami

Metodyka kursu:

 • wykłady
 • ćwiczenia
 • rozwiązywanie testów
 • repetytorium
 • konsultacje
Aneta Sowińska-Dudek

Zapytaj o szkolenie dedykowane

Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem podobnego szkolenia dopasowanego do specyfiki i potrzeb Twojej firmy

Wyślij do nas zapytanie
 

Szkolenia zamknięte

dla firm, instytucji, urzędów

 

 

 

 

Zobacz naszą ofertę