Korzyści ze współpracy z ZEM:

  • ponad 20-letnie doświadczenie szkoleniowo-doradcze
  • ZEM to najwyższa jakość (ISO i liczne referencje)
  • Eksperci ZEM to doświadczeni trenerzy - praktycy
  • Klimatyzowana sala szkoleniowa w centrum Krakowa
  • Nowoczesne metody i środki dydaktyczne
  • Przystępne ceny i promocje

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego w 2013 r.

Data szkolenia: 
17-10-2013
Ilość dni: 
1 dzień
Godziny szkolenia: 
9:00-15:00
Miejsce: 

Kraków - ul. Wielopole 18 B (IV p.)
Siedziba ZEM (200 m od Rynku Głównego)
 
klimatyzowana i komfortowa sala szkoleniowa
 
 

Wyświetl większą mapę

Cena brutto: 
190PLN usł. zw z VAT
Cena obejmuje: 
klimatyzowana sala szkoleniowa w centrum Krakowa
szkolenie realizowane przez praktyka Eksperta ZEM
przerwy kawowe
autorskie materiały szkoleniowe
certyfikat
e-konsultacje po szkoleniu
pomoc opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu w Krakowie - doradzamy, jak milo i efektywnie spędzić czas po szkoleniu
Rabaty i promocje: 

powyżej 2 osób z firmy rabat w wysokości 10%

ADRESACI SZKOLENIA: Pracownicy służb kadrowych i płacowych płatników składek, biura rachunkowe.
 
CEL SZKOLENIA :
 
1.  Doskonalenie kwalifikacji w zakresie znajomości przepisów prawnych dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych składek.
 
2.  Doskonalenie kwalifikacji w zakresie znajomości przepisów prawnych dotyczących świadczeń w razie choroby i macierzyństwa (z ubezpieczenia chorobowego) oraz świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. 
 
Nabycie tej wiedzy pozwala na właściwe realizowanie obowiązków ustawowych przez płatników składek.
 
Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186 z poźn.zm.).
 
 
 1 . Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  (z ubezpieczenia chorobowego) oraz świadczeń przysługujących z ubezpieczenia wypadkowego:
  - wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy, w tym dla pracowników 
     po 50-tym roku życia– art. 92 kodeksu pracy,
  -  zasiłek chorobowy , 
  - świadczenie rehabilitacyjne,
  - zasiłek wyrównawczy,
  - zasiłek macierzyński i dodatkowy zasiłek macierzyński,
  - zasiłek macierzyński przysługujący w czasie urlopu rodzicielskiego
    (ustawa uchwalona przez Sejm RP w dniu 28 maja 2013 r.),
  - zasiłek macierzyński przysługujący w czasie urlopu ojcowskiego,
  - zasiłek opiekuńczy po zmianach od 2009 r.,
  - ustalanie okresu zasiłkowego,
  - podstawa wymiaru świadczeń po nowelizacji ustawy od dnia 12.11.2009r. 
  - wysokość świadczeń  i okres ich wypłaty.
 
 2. Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadków w pracy oraz chorób zawodowych (z ubezpieczenia wypadkowego).
 3 . Podmioty dokonujące wypłat zasiłków .
 4 . Dokumentacja uzasadniająca wypłatę zasiłków zmiany od 9 maja 2012 r. wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2012 r.  – Dz. U. Nr 78, poz. 444).
 5. Obowiązki Płatników Składek.
 6. Konsultacje indywidualne z całego zakresu ubezpieczeń społecznych.
 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także Podyplomowego Studium dla Pracowników Służb Pracowniczych i Socjalnych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik ZUS. Od 1992 r. specjalista wykładowca z zakresu ubezpieczeń społecznych. Prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia dla zakładów pracy, instytucji, urzędów stowarzyszeń, firm ubezpieczeniowych i placówek oświatowych z zakresu przepisów prawnych dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, z uwzględnieniem problematyki Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych.

Aneta Sowińska-Dudek

Zapytaj o szkolenie dedykowane

Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem podobnego szkolenia dopasowanego do specyfiki i potrzeb Twojej firmy

Wyślij do nas zapytanie
 

Szkolenia zamknięte

dla firm, instytucji, urzędów

 

 

 

 

Zobacz naszą ofertę