Szkolenia okresowe BHP (Kraków)

  

Realizowane cyklicznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ze zm.)

Celem szkoleń jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz sytuacjach awaryjnych.

    

Data szkolenia: 17-05-2018
Ilość dni: 1 dzień (samokształcenie kierowane)
10:00 - 15:00
Miejsce:
Kraków

Kraków - ul. Wielopole 18 B (IV p.)
Siedziba ZEM (200 m od Rynku Głównego)
 
klimatyzowana i komfortowa sala szkoleniowa
 
 

Wyświetl większą mapę

Cena netto: 80
VAT zw.
cena w zależności od stanowiska
Usługa obejmuje:
 • klimatyzowana sala szkoleniowa w centrum Krakowa
 • szkolenie realizowane przez praktyków Ekspertów ZEM
 • przerwy kawowe
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • e-konsultacje po szkoleniu
 • egzamin końcowy
 • pomoc opiekuna szkolenia przez cały czas pobytu w Krakowie - doradzamy, jak milo i efektywnie spędzić czas po szkoleniu

Szkolenia okresowe BHP dla:

 • Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  (c
  ena: 170 PLN)
 • * Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców (w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami) oraz wszystkich innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych). Pierwsze szkolenie należy odbyć do 6 miesięcy od zatrudnienia. Kolejne szkolenie należy odbyć przed upływem 5 lat od szkolenia okresowego.
   
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych
  (cena: 170 PLN)

  * Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Szkolenie obligatoryjne – nie rzadziej niż raz na 5 lat.

   
 • Pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
  (cena: 170 PLN)    

  * Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. Szkolenie obligatoryjne – nie rzadziej niż raz na 5 lat.

   
 • Pracowników administracyjno-biurowych
  (cena: 90 PLN)

  * Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników   administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie obligatoryjne – nie rzadziej niż raz na 6 lat

   
 • Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  (cena: 80 PLN)

  * Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (obligatoryjne nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia – nie rzadziej niż raz w roku). 

   SZKOLENIA REALIZOWANE W OPARCIU O PROGRAMY SZKOLEŃ BHP

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr. 180, poz. 1860 z poźn. zm  .)

 

 

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW-PRAKTYKÓW z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa medycznego.

Na życzenie przesyłamy CV trenerów.

Metody:

Szkolenie oparte jest na aktywnych metodach pracy z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktyczno-szkoleniowych:

 • prezentacji multimedialnych
 • fantomu do resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 • gaśnic, rekwizytów itp.

Uczestnicy mają możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertami, wszyscy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe.

    

Aneta Sowińska-Dudek

Zapytaj o szkolenie dedykowane

Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem podobnego szkolenia dopasowanego do specyfiki i potrzeb Twojej firmy

Wyślij do nas zapytanie
 

Szkolenia zamknięte

dla firm, instytucji, urzędów

 

 

 

 

Zobacz naszą ofertę