INSIGHT DISCOVERY

Czym jest metodologia Insights Discovery

INSIGHTS DISCOVERY TO MODEL OPISUJĄCY INDYWIDUALNY STYL FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA.

 

Osiem typów osobowości

 

 

 

 

Efektywne przywództwo
Efektywność zespołowa
Efektywność indywidualna
Skuteczna sprzedaż

Co to jest Insights Discovery?

Odkryj swój typ Insights Discovery

Wykonaj krótki test i sprawdź, która energia kolorystyczna prawdopodobnie u Ciebie dominuje

Model Insights Discovery

Insights Discovery to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania. Główna idea narzędzi i programów opartych na modelu Insights Discovery to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy.
Profil indywidualny Insights Discovery

Model Insights Discovery zakłada, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Różnice w tym zakresie stanowią ogromną siłę organizacji.

Efektywne przywództwo

Menedżerowie poznają siebie i odkrywają predyspozycje członków swojego zespołu. Pozwala im to lepiej zorganizować pracę grupy, motywować i budować autorytet.

Program wspiera rozwój osobisty menedżerów, którzy w trakcie warsztatu stają się bardziej świadomi własnego stylu przywództwa, poznają swoje zasoby i obszary do rozwoju. Szkolenie uwrażliwia menedżerów na potrzeby, oczekiwania i czynniki motywacyjne ich pracowników. Ponadto pozwala im wypracować strategie postępowania z wybranymi / konkretnymi członkami swojego zespołu.

Uwaga: podstawą pracy w ramach Insights Discovery jest posiadanie Profilu Indywidualnego przez każdego uczestnika. Profil powstaje na podstawie kwestionariusza wypełnianego przed szkoleniem i jest wręczany uczestnikowi podczas warsztatu.

Uwaga: szkolenie jest jedną z możliwych kontynuacji programu Efektywność Indywidualna - jako kolejny dzień szkolenia lub w formie sesji follow-up.

Kompetencje

 • świadomość własnego stylu przywódczego
 • znajomość zachowań przywódczych
 • znajomość mapy podległego zespołu

Dla kogo

 • menedżerowie

Omawiane tematy

 • styl przywódczy
 • efektywność przywództwa
 • analiza działań przywódczych 
 • motywacja lidera
 • tworzenie mapy zespołu

Wybrane metody

 • praca grupowa
 • praca indywidualna
 • miniwykłady
 • scenki symulacyjne

Omawiane tematy

Terminy szkoleń otwartych: Budowanie autorytetu menedżera

 

Efektywność indywidualna

Uczestnicy warsztatu dowiadują się, jak funkcjonują w relacjach z innymi i uczą się modelować własne zachowanie tak, by ich współpraca z innymi przynosiła lepsze efekty.

Uczestnicy poznają i uczą się wykorzystywać w praktyce model Insights Discovery. Korzystając z modelu, najpierw dowiadują się, jakie są ich zasoby i ograniczenia. Następnie rozwijają umiejętność diagnozowania zachowań innych ludzi. A wszystko po to, by nauczyć się dostosowywać własne zachowanie do otoczenia (zachowań innych ludzi) i budować efektywne i satysfakcjonujące relacje w miejscu pracy.

Uwaga: podstawą pracy w ramach Insights Discovery jest posiadanie Profilu Indywidualnego przez każdego uczestnika. Profil powstaje na podstawie kwestionariusza wypełnianego przed szkoleniem i jest wręczany uczestnikowi podczas warsztatu.

Kompetencje

 • świadomość własnych zasobów , ograniczeń i stylu funkcjonowania
 • znajomość odmiennych stylów funkcjonowania
 • adaptacja i akomodacja zachowań

Dla kogo

 • dla osób, których efektywność pracy zależy od jakości relacji z innymi (współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, klientami)

Omawiane tematy

 • percepcja a budowanie relacji
 • metodologia i teoria In. Discovery
 • interpretacja Profilu Indywidualnego
 • rozpoznawanie typów In. Discovery
 • adaptacja i akomodacja zachowań

Wybrane metody

 • praca grupowa
 • praca indywidualna
 • mini - wykłady
 • scenki symulacyjne

Omawiane tematy

Terminy szkoleń otwartych: Warsztat efektywności indywidualnej

 

Efektywność zespołowa

Uczestnicy stają się bardziej świadomi i wrażliwi na różnorodność panującą w zespole. Zapewnia im to harmonijną współpracę i sprawniejszą realizację celów zespołowych.

Program pozwoli spojrzeć na zespół z dystansu. Uczestnicy przekonają się, jak każdy z nich funkcjonuje w zespole, jakie zachodzą w nim procesy, jakie stwarza to możliwości i do jakich trudności prowadzi. Następnie wypracują strategie działania, które usprawnią funkcjonowanie grupy. Jednym z narzędzi pracy będzie Koło Zespołu, które pokazuje każdego uczestnika na Kole Typów Insights Discovery.

Uwaga: podstawą pracy w ramach Insights Discovery jest posiadanie Profilu Indywidualnego przez każdego uczestnika. Profil powstaje na podstawie kwestionariusza wypełnianego przed szkoleniem i jest wręczany uczestnikowi podczas warsztatu.

Uwaga: szkolenie jest jedną z możliwych kontynuacji programu Efektywność Indywidualna: jako kolejny dzień szkolenia lub w formie sesji follow-up.

Kompetencje

 • świadomość specyfiki funkcjonowania zespołu
 • znajomość mocnych i słabych stron zespołu
 • adaptacja i akomodacja strategii działania zespołu

Dla kogo

 • wszystkie zespoły

Omawiane tematy

 • mocne i słabe strony zespołu
 • adaptacja i akomodacja strategii działania

Wybrane metody

 • "jakim jesteśmy zespołem?"
 • metodologia i teoria In. Discovery
 • interpretacja i anlaiza Koła Zespołu
 • praca grupowa
 • praca indywidualna
 • mini - wykłady
 • scenki symulacyjne

Omawiane tematy

Terminy szkoleń otwartych: Warsztat efektywności zespołowej

 

Skuteczna sprzedaż

W trakcie warsztatu handlowcy zyskają świadomość na temat tego, w jaki sposób funkcjonują w relacji z klientem, i co mogą poprawić, aby sprzedawać skuteczniej.

Program pozwala wypracować strategie działania, które umożliwią handlowcom uzyskiwać lepsze wyniki sprzedażowe. Uczestnicy dowiadują się, jak funkcjonują w relacji z klientem. Uczą się też analizować zachowanie klienta zgodnie z modelem Insights Discovery. Zdobyta wiedza pozwala im dostosowywać własne zachowanie do zachowań klienta i skuteczniej prowadzić działania sprzedażowe.

Uwaga: podstawą pracy w ramach Insights Discovery jest posiadanie Profilu Indywidualnego przez każdego uczestnika. Profil powstaje na podstawie kwestionariusza wypełnianego przed szkoleniem i jest wręczany uczestnikowi podczas warsztatu.

Kompetencje

 • świadomość własnego stylu funkcji. w procesie sprzedaży
 • znajomość mocnych i słabych stron
 • adaptacja i akomodacja zachowań w procesie sprzedaży

Dla kogo

 • handlowcy

Omawiane tematy

 • moja atuty i ograniczenia
 • "jak postrzegają mnie klienci?"
 • lepsze zrozumienie stylu klienta
 • klient a ja: podobieństwa i różnice
 • dostosowanie zachowań do klienta

Wybrane metody

 • praca grupowa
 • praca indywidualna
 • mini - wykłady
 • scenki symulacyjne

Omawiane tematy

Terminy szkoleń otwartych: Akademia sprzedaży Insights Discovery

 

Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!
Aneta Sowińska-Dudek
Manager ds. szkoleń
Tel: 511-624-964

email: aneta.dudek@zem.edu.pl

Ewa Zatorska-Kuś
Specjalista ds. szkoleń
Tel: 517-842-883

email: ewa.zatorska@zem.edu.pl

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest ZEM Pelczar spółka jawna, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Czyżówka 14, lok 0.9, 30-526 Kraków, tel.: 511-624-964, e-mail: szkolenia@zem.edu.pl (Czytaj dalej)

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI