INSIGHT DISCOVERY

Czym jest metodologia Insights Discovery

INSIGHTS DISCOVERY TO MODEL OPISUJĄCY INDYWIDUALNY STYL FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA.

 

Osiem typów osobowości

 

 

 

 

Efektywne przywództwo
Efektywność zespołowa
Efektywność indywidualna
Skuteczna sprzedaż

Co to jest Insights Discovery?

Odkryj swój typ Insights Discovery

Wykonaj krótki test i sprawdź, która energia kolorystyczna prawdopodobnie u Ciebie dominuje

Model Insights Discovery

Insights Discovery to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania. Główna idea narzędzi i programów opartych na modelu Insights Discovery to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy.
Profil indywidualny Insights Discovery

Model Insights Discovery zakłada, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, ma własny styl działania, indywidualne potrzeby i oczekiwania. Różnice w tym zakresie stanowią ogromną siłę organizacji.

Efektywne przywództwo

Menedżerowie poznają siebie i odkrywają predyspozycje członków swojego zespołu. Pozwala im to lepiej zorganizować pracę grupy, motywować i budować autorytet.

Program wspiera rozwój osobisty menedżerów, którzy w trakcie warsztatu stają się bardziej świadomi własnego stylu przywództwa, poznają swoje zasoby i obszary do rozwoju. Szkolenie uwrażliwia menedżerów na potrzeby, oczekiwania i czynniki motywacyjne ich pracowników. Ponadto pozwala im wypracować strategie postępowania z wybranymi / konkretnymi członkami swojego zespołu.

Uwaga: podstawą pracy w ramach Insights Discovery jest posiadanie Profilu Indywidualnego przez każdego uczestnika. Profil powstaje na podstawie kwestionariusza wypełnianego przed szkoleniem i jest wręczany uczestnikowi podczas warsztatu.

Uwaga: szkolenie jest jedną z możliwych kontynuacji programu Efektywność Indywidualna - jako kolejny dzień szkolenia lub w formie sesji follow-up.

Kompetencje

 • świadomość własnego stylu przywódczego
 • znajomość zachowań przywódczych
 • znajomość mapy podległego zespołu

Dla kogo

 • menedżerowie

Omawiane tematy

 • styl przywódczy
 • efektywność przywództwa
 • analiza działań przywódczych 
 • motywacja lidera
 • tworzenie mapy zespołu

Wybrane metody

 • praca grupowa
 • praca indywidualna
 • miniwykłady
 • scenki symulacyjne

Omawiane tematy

Terminy szkoleń otwartych: Budowanie autorytetu menedżera

 

Efektywność indywidualna

Uczestnicy warsztatu dowiadują się, jak funkcjonują w relacjach z innymi i uczą się modelować własne zachowanie tak, by ich współpraca z innymi przynosiła lepsze efekty.

Uczestnicy poznają i uczą się wykorzystywać w praktyce model Insights Discovery. Korzystając z modelu, najpierw dowiadują się, jakie są ich zasoby i ograniczenia. Następnie rozwijają umiejętność diagnozowania zachowań innych ludzi. A wszystko po to, by nauczyć się dostosowywać własne zachowanie do otoczenia (zachowań innych ludzi) i budować efektywne i satysfakcjonujące relacje w miejscu pracy.

Uwaga: podstawą pracy w ramach Insights Discovery jest posiadanie Profilu Indywidualnego przez każdego uczestnika. Profil powstaje na podstawie kwestionariusza wypełnianego przed szkoleniem i jest wręczany uczestnikowi podczas warsztatu.

Kompetencje

 • świadomość własnych zasobów , ograniczeń i stylu funkcjonowania
 • znajomość odmiennych stylów funkcjonowania
 • adaptacja i akomodacja zachowań

Dla kogo

 • dla osób, których efektywność pracy zależy od jakości relacji z innymi (współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, klientami)

Omawiane tematy

 • percepcja a budowanie relacji
 • metodologia i teoria In. Discovery
 • interpretacja Profilu Indywidualnego
 • rozpoznawanie typów In. Discovery
 • adaptacja i akomodacja zachowań

Wybrane metody

 • praca grupowa
 • praca indywidualna
 • mini - wykłady
 • scenki symulacyjne

Omawiane tematy

Terminy szkoleń otwartych: Warsztat efektywności indywidualnej

 

Efektywność zespołowa

Uczestnicy stają się bardziej świadomi i wrażliwi na różnorodność panującą w zespole. Zapewnia im to harmonijną współpracę i sprawniejszą realizację celów zespołowych.

Program pozwoli spojrzeć na zespół z dystansu. Uczestnicy przekonają się, jak każdy z nich funkcjonuje w zespole, jakie zachodzą w nim procesy, jakie stwarza to możliwości i do jakich trudności prowadzi. Następnie wypracują strategie działania, które usprawnią funkcjonowanie grupy. Jednym z narzędzi pracy będzie Koło Zespołu, które pokazuje każdego uczestnika na Kole Typów Insights Discovery.

Uwaga: podstawą pracy w ramach Insights Discovery jest posiadanie Profilu Indywidualnego przez każdego uczestnika. Profil powstaje na podstawie kwestionariusza wypełnianego przed szkoleniem i jest wręczany uczestnikowi podczas warsztatu.

Uwaga: szkolenie jest jedną z możliwych kontynuacji programu Efektywność Indywidualna: jako kolejny dzień szkolenia lub w formie sesji follow-up.

Kompetencje

 • świadomość specyfiki funkcjonowania zespołu
 • znajomość mocnych i słabych stron zespołu
 • adaptacja i akomodacja strategii działania zespołu

Dla kogo

 • wszystkie zespoły

Omawiane tematy

 • mocne i słabe strony zespołu
 • adaptacja i akomodacja strategii działania

Wybrane metody

 • "jakim jesteśmy zespołem?"
 • metodologia i teoria In. Discovery
 • interpretacja i anlaiza Koła Zespołu
 • praca grupowa
 • praca indywidualna
 • mini - wykłady
 • scenki symulacyjne

Omawiane tematy

Terminy szkoleń otwartych: Warsztat efektywności zespołowej

 

Skuteczna sprzedaż

W trakcie warsztatu handlowcy zyskają świadomość na temat tego, w jaki sposób funkcjonują w relacji z klientem, i co mogą poprawić, aby sprzedawać skuteczniej.

Program pozwala wypracować strategie działania, które umożliwią handlowcom uzyskiwać lepsze wyniki sprzedażowe. Uczestnicy dowiadują się, jak funkcjonują w relacji z klientem. Uczą się też analizować zachowanie klienta zgodnie z modelem Insights Discovery. Zdobyta wiedza pozwala im dostosowywać własne zachowanie do zachowań klienta i skuteczniej prowadzić działania sprzedażowe.

Uwaga: podstawą pracy w ramach Insights Discovery jest posiadanie Profilu Indywidualnego przez każdego uczestnika. Profil powstaje na podstawie kwestionariusza wypełnianego przed szkoleniem i jest wręczany uczestnikowi podczas warsztatu.

Kompetencje

 • świadomość własnego stylu funkcji. w procesie sprzedaży
 • znajomość mocnych i słabych stron
 • adaptacja i akomodacja zachowań w procesie sprzedaży

Dla kogo

 • handlowcy

Omawiane tematy

 • moja atuty i ograniczenia
 • "jak postrzegają mnie klienci?"
 • lepsze zrozumienie stylu klienta
 • klient a ja: podobieństwa i różnice
 • dostosowanie zachowań do klienta

Wybrane metody

 • praca grupowa
 • praca indywidualna
 • mini - wykłady
 • scenki symulacyjne

Omawiane tematy

Terminy szkoleń otwartych: Akademia sprzedaży Insights Discovery

 

Polecane kursy i szkolenia otwarte

Termin gwarantowany
Termin:
data
26.09.24
data
1 dzień + konsultacje /coaching ustalany indywidualnie
Tytuł szkolenia:
Warsztat efektywności indywidualnej Insights Discovery
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
990 PLN
Termin gwarantowany
Termin:
data
27.09.24
data
1 dzień + konsultacje /coaching ustalany indywidualnie
Tytuł szkolenia:
Warsztat efektywności zespołowej Insights Discovery
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
990 PLN

Wybrane referencje:

HEINEKEN Global Shared Services
Warsztaty integracyjne: Gra szkoleniowa na bazie metodologii Insights Discovery Rekomendujemy Panią Małgorzatę Pelczar jako doświadczonego trenera o dużej wiedzy merytorycznej, nawiązującej łatwy kontakt z uczestnikami szkolenia i posiadającej umiejętność...
Zobacz referencje
Uniwersytet Jagielloński (cykl szkoleń)
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
KONE
Warsztat w języku angielskim dla międzynarodowego zespołu Insights Discovery Individual and Team Effectiveness including Personal Profile włączając w to szczegółowe analizy profili osobowościowych Insights Discovery członków zespołu.
Hilton Garden Inn Hotel Kraków
Pani Małgorzata Pelczar to trenerka o wysokich kompetencjach, która potrafi dostarczyć treści w sposób inspirujący i efektywny. Z pełnym przekonaniem polecam ją jako specjalistkę, która wnosi realną wartość do procesu rozwoju osobistego i zawodowego...
Zobacz referencje Zobacz referencje
Kopalnia Wapienia Czatkowice - Grupa Tauron
Kopalnia Wapienia Czatkowice (Grupa Tauron) rekomenduje współpracę z firmą szkoleniową ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER (ZEM) z Krakowa, która przeprowadziła dla przedstawicieli kadry kierowniczej oraz specjalistów Spółki dedykowane szkolenia rozwijające kompetencje...
Zobacz referencje
PreZero
Badania profilami osobowościowymi Insights Discovery oraz 5 warsztatów w obszarze efektywności indywidualnej i zespołowej Insights Discovery Warsztaty prowadzone przez trenerkę Małgorzatę Pelczar zostały przeprowadzone w ciekawy, podtrzymującej...
Holiday Inn Kraków City Center*****
Holiday Inn Kraków City Center ***** rekomenduje współpracę z firmą szkoleniową ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER (ZEM) z Krakowa, która przeprowadziła dla przedstawicieli kadry kierowniczej Hotelu szkolenia zamknięte rozwijające  kompetencje z zakresu...
Zobacz referencje
Hotel Crystal Mountain *****
Z ogromnym przekonaniem pragnę polecić Panią Małgorzatę Pelczar jako profesjonalną trenerkę i coacha, szczególnie w zakresie szkoleń z obszaru talentów Gallup CliftonStrength oraz Insights Discovery.
Zobacz referencje
GRUPA AZOTY ZAK SA. (cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej)
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
MPK SA w Krakowie
Szkolenia: „Komunikacja interpersonalna w metodologii Insights Discovery (z elementami inteligencji emocjonalnej) „ oraz „Zarządzanie zespołem i motywowanie w metodologii Insights” „Skuteczny trening asertywności” oraz „Zarządzanie czasem swoim i...
Zobacz referencje Zobacz referencje
Buma Service
Ekspert ZEM Małgorzata Pelczar (Trener Biznesu, Coach ICF, Akredytowany Konsultant ID) wykazała się ogromną wiedzą i umiejętnościami praktycznego przełożenia metodologii Insights Discovery na sferę zawodową.
Zobacz referencje
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.(cykl szkoleń)
Zobacz referencje Zobacz referencje
PGE OBRÓT S.A.
szkolenie z zakresu „Integracja i komunikacja w firmie”. Szkolenie zrealizowane przez trenera ZEM - Panią Małgorzatę Pelczar zostało przeprowadzone bardzo starannie a dodatkowo w innowatorski sposób połączyło teorię z praktyką. Chcieliśmy podkreślić, iż...
Zobacz referencje
LOGSTOR International Sp. z o.o.
Warsztat Efektywności Indywidualnej i Zespołowej Insights Discovery Szkolenie Budowanie autorytetu menadżera, trudne rozmowy, sztuka porozumiewania się
Zobacz referencje Zobacz referencje
Interferie S.A.
Wysoki poziom zajęć, profesjonalizm trenerów jak i konsultantów ZEM oraz zadowolenie uczestników szkoleń, pozwala nam z przyjemnością zarekomendować firmę ZEM jako solidnego i wiarygodnego partnera w zakresie organizacji i przeprowadzania szkoleń.
Zobacz referencje
Blue Fifty Polska
warsztaty Insights Discovery. Z przyjemnością i zaufaniem możemy polecić Panią Małgorzatę Pelczar jako osobę kompetentną i dbającą o wysoką jakość usługi.
Zobacz referencje
Animex Foods
Pani Małgorzata jest tak kolorową osobą z pozytywną energią, że po powrocie do pracy / domu będziecie naładowani dużą ilością pozytywnej energii. Mogę śmiało polecić firmę szkoleniową ZEM
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (cykl szkoleń)
szkolenia pn. „Individual Effectiveness Workshop – Insights Discovery” Z przyjemnością rekomenduję współpracę w zakresie przygotowywania i przeprowadzania profesjonalnych szkoleń w języku angielskim.
Zobacz referencje Zobacz referencje
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest ZEM Pelczar spółka jawna, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Czyżówka 14, lok 0.9, 30-526 Kraków, tel.: 511-624-964, e-mail: szkolenia@zem.edu.pl (Czytaj dalej)

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI