Efektywne przywództwo

Czym jest metodologia Insights Discovery

INSIGHTS DISCOVERY TO MODEL OPISUJĄCY INDYWIDUALNY STYL FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA.

 

Osiem typów osobowości

 

 

 

 

Efektywne przywództwo

Menedżerowie poznają siebie i odkrywają predyspozycje członków swojego zespołu. Pozwala im to lepiej zorganizować pracę grupy, motywować i budować autorytet.

Program wspiera rozwój osobisty menedżerów, którzy w trakcie warsztatu stają się bardziej świadomi własnego stylu przywództwa, poznają swoje zasoby i obszary do rozwoju. Szkolenie uwrażliwia menedżerów na potrzeby, oczekiwania i czynniki motywacyjne ich pracowników. Ponadto pozwala im wypracować strategie postępowania z wybranymi / konkretnymi członkami swojego zespołu.

UWAGA:

Podstawą pracy w ramach Insights Discovery jest posiadanie Profilu Indywidualnego przez każdego uczestnika.
Profil powstaje na podstawie kwestionariusza wypełnianego przed szkoleniem i jest wręczany uczestnikowi podczas warsztatu.

UWAGA:

Szkolenie jest jedną z możliwych kontynuacji programu Efektywność Indywidualna - jako kolejny dzień szkolenia lub w formie sesji follow-up.

Kompetencje

 • świadomość własnego stylu przywódczego
 • znajomość zachowań przywódczych
 • znajomość mapy podległego zespołu

Dla kogo

 • menedżerowie

Omawiane tematy

 • styl przywódczy
 • efektywność przywództwa
 • analiza działań przywódczych 
 • motywacja lidera
 • tworzenie mapy zespołu

Wybrane metody

 • praca grupowa
 • praca indywidualna
 • miniwykłady
 • scenki symulacyjne

Polecane kursy i szkolenia otwarte

Termin gwarantowany
Termin:
data
26.09.24
data
1 dzień + konsultacje /coaching ustalany indywidualnie
Tytuł szkolenia:
Warsztat efektywności indywidualnej Insights Discovery
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
990 PLN
Termin gwarantowany
Termin:
data
27.09.24
data
1 dzień + konsultacje /coaching ustalany indywidualnie
Tytuł szkolenia:
Warsztat efektywności zespołowej Insights Discovery
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
990 PLN

Wybrane referencje:

Kopalnia Wapienia Czatkowice - Grupa Tauron
Kopalnia Wapienia Czatkowice (Grupa Tauron) rekomenduje współpracę z firmą szkoleniową ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER (ZEM) z Krakowa, która przeprowadziła dla przedstawicieli kadry kierowniczej oraz specjalistów Spółki dedykowane szkolenia rozwijające kompetencje...
Zobacz referencje
Holiday Inn Kraków City Center*****
Holiday Inn Kraków City Center ***** rekomenduje współpracę z firmą szkoleniową ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER (ZEM) z Krakowa, która przeprowadziła dla przedstawicieli kadry kierowniczej Hotelu szkolenia zamknięte rozwijające  kompetencje z zakresu...
Zobacz referencje
GRUPA AZOTY ZAK SA. (cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej)
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
MPK SA w Krakowie
Szkolenia: „Komunikacja interpersonalna w metodologii Insights Discovery (z elementami inteligencji emocjonalnej) „ oraz „Zarządzanie zespołem i motywowanie w metodologii Insights” „Skuteczny trening asertywności” oraz „Zarządzanie czasem swoim i...
Zobacz referencje Zobacz referencje
Buma Service
Ekspert ZEM Małgorzata Pelczar (Trener Biznesu, Coach ICF, Akredytowany Konsultant ID) wykazała się ogromną wiedzą i umiejętnościami praktycznego przełożenia metodologii Insights Discovery na sferę zawodową.
Zobacz referencje
Uniwersytet Jagielloński
Firma ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przygotowała i przeprowadziła szkolenie pn. Warsztaty rozwijające kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji . Wykonawca zapewnił wysoki poziom merytoryczny...
Zobacz referencje
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.(cykl szkoleń)
Zobacz referencje Zobacz referencje
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest ZEM Pelczar spółka jawna, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Czyżówka 14, lok 0.9, 30-526 Kraków, tel.: 511-624-964, e-mail: szkolenia@zem.edu.pl (Czytaj dalej)

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI