Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia:

Dokumentacja pracownicza w 2024 r. po zmianach w kodeksie pracy

Kiedy:
data
10.07.24
1 dzień
9.00-15.00
Gdzie:
mapa

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Opis szkolenia:

Opis szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest:

 • Pracownikom działów personalnych, działów kadr oraz działów HR i rekrutacji.
 • Księgowym odpowiedzialnym za sprawy kadrowe, właścicielom firm i kierownikom jednostek organizacyjnych.
 • Dyrektorom i kierownikom działów kadrowych.

 

Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat zasad prawidłowego tworzenia, gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz akt osobowych na różnych etapach zatrudnienia. Na szkoleniu szczegółowo omawiamy również poszczególne dokumenty wykorzystywane w codziennej pracy przez specjalistów do spraw personalnych i kadr.

 

Cele i korzyści 

 • Doskonalenie wiedzy, podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych w obszarach dokumentacji kadrowej oraz w zakresie prac wykonywanych w działach kadrowych.
 • Nabycie umiejętności przygotowywania dokumentacji kadrowej w zależności od stanowiska pracy oraz  wykształcenie zdolności analizy niezbędnych dokumentów i rozpoznawania niewłaściwej dokumentacji w aktach osobowych.
 • Przekazanie zbioru aktów prawnych dotyczących zakresu szkolenia.
 • Bogata biblioteka wzorów dokumentów, które ułatwią i usprawnią pracę. Nowe wzory!
  Umowa o pracę i regulaminy. Wnioski pracownika po zmianach w kodeksie pracy.
 • Szkolenie prowadzone warsztatowo, zagadnienia omawiane na konkretnych przykładach.
 • Konsultacje podczas zajęć z ekspertem – praktykiem ZEM.

 

Forma realizacji:

 • Szkolenie realizowane w formie interaktywnego warsztatu online – platforma Zoom Meeting
 • Interaktywne wykłady, najnowsze orzecznictwo, ćwiczenia praktyczne, studia przypadków, praca na wzorach przykładowej dokumentacji, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, wyjaśnienie wątpliwości, e-konsultacje.
 •  
Trener:
Barbara Kuśmierska

• Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, księgowości i zarządzania,

• Praktyk zarządzania, kadry menadżerskiej z tytułem MBA,

• Główna księgowa firm produkcyjnych, usługowych i handlowych,

• Prezes Fundacji wspomagającej młodych m.in. przedsiębiorców,

• Właścicielka biura rachunkowego, doradca dla jednostek w tworzeniu biznesplanów, analizy finansowej, kwalifikacji operacji gospodarczych, prowadzeniu działalności gospodarczej oraz źródeł jej finansowania, prowadzenia kadr i płac.

• Certyfikowany lider - umiejętności uzyskane w jednostce Institute For Executive Development wraz 

z UNS „Wzmacnianie Liderów na Drodze do Sukcesu” - w zakresie HR Business Partner 4.0 oraz Coaching w biznesie, 

• Organizator szkoleń z zakresu księgowości i rachunkowości, kadr i płac,

• Główna księgowa współpracująca z jednostkami administracji publicznej – samorządu terytorialnego,

• Długoletni trener w tematyce księgowości, kadr płac, zarządzania w jednostkach komercyjnych, szkołach wyższych, starostwach powiatowych, powiatowych urzędach pracy,

• Absolwentka WSB w Katowicach, WSB w Dąbrowie Górniczej , AP w Częstochowie, UNS w Łodzi,

• Organizator staży zawodowych w ramach praktyk studentów szkół wyższych,

Program:

1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – kadrowej.

2. Sposoby zawierania umów o pracę - Omówienie zmian w umowach na okres próbny oraz określony – wzory dokumentacji.

3. Wykaz dokumentów w części A, B, C, D, E akt osobowych.

4. Wnioski w postaci papierowej lub elektronicznej – zmiany w kodeksie.

5. Zasady informowania pracownika – wzory art. 29 kodeksu pracy.

6. Nowe obowiązki pracodawcy od 2023r.
- Wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 293 § 1 i 3 Kodeksu pracy),
- Wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za
wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 294 § 3 i 4 Kodeksu pracy),
- Dokumenty dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy (art. 1881 Kodeksu pracy),
- Wniosek pracownika o zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (art. 1481 Kodeksu pracy),
- Wniosek pracownika o urlop opiekuńczy (art. 1731 Kodeksu pracy),
- Zgoda pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w
systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy (art. 148 pkt 3 Kodeksu pracy) oraz pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 178 § 2 Kodeksu pracy).

7. Okresy przechowywania akt.

8. Praca zdalna – wzory.
- Definicja pracy zdalnej,

- Procedura polecenia pracy zdalnej zgodnie z dotychczasowymi zasadami,

- Obowiązki pracodawcy i pracownika związane z miejscem wykonywania pracy zdalnej,

- Rozszerzenie informacji na temat warunków zatrudnienia w kontekście pracy zdalnej,

- Różne sposoby świadczenia pracy zdalnej,

- Zasady negocjacji warunków pracy zdalnej między pracownikiem a pracodawcą,

- Uprawnienia pracodawcy do nakładania pracy zdalnej - okoliczności, w których pracodawca może polecić pracę zdalną,

- Przypadki, w których pracownik ma prawo zgłaszać wnioski o pracę zdalną lub pracę zdalną okazjonalną,

- Grupy pracowników uprzywilejowanych do składania wniosków o pracę zdalną - zasady i procedury składania wniosków.

9. Kontrola trzeźwości – nowe przywileje pracodawcy – wzory regulaminów.

10. Nowy wzór świadectwa pracy - omówienie projektu rozporządzenia.
 

11. Omówienie nowych wzorów dokumentów na przykładach.

12. Podsumowanie szkolenia, pytania i odpowiedzi.

Konstruktywna dyskusja i wymiana doświadczeń pomoże wyjaśnić wątpliwości z uwzględnieniem szczegółowej analizy zgłaszanych przez uczestników problemów wzbogaconych przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • szkolenie realizowane przez praktyka Eksperta ZEM
 • e-konsultacje po szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • dostęp do platformy szkoleniowej
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line

Udostępnij:

Kontakt ws. szkolenia:

Zgłoszenie
Miasto:
Szkolenie online
Termin szkolenia:
10.07.24
Inwestycja:
490 PLN netto
Rabat:
2 uczestników - 5%
3 uczestników - 10%
więcej - porozmawiajmy
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI