Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia:

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (on-line)

Kiedy:
data
08.07.24
+ konsultacje indywidualne
9:00-16:00
Gdzie:
mapa

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Dlaczego warto ?

AKREDYTACJA KURATORIUM OŚWIATY 

 

Zoom

Harmonogram kursu

8:30–9:00

Logowanie do platformy Zoom Mettings

9:00-10:30

Transmisja online - szkolenie

10:30-10:45

Przerwa

10:45–12:30

Transmisja online - szkolenie

12:30–13:00

Przerwa

13:00–14:30

Transmisja online - szkolenie

14:30-14:45

Przerwa

14:45–16:00

Transmisja online - szkolenie

 

Opis szkolenia:

Cel i korzyści

 • Uzyskanie przez absolwentów kursu wymaganych kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle.
 • Nabycie kompetencji pedagogicznych do prowadzenia szkoleń.

* Jego ukończenie jest warunkiem przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych, zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego i innych.

 

Absolwenci kursu otrzymają dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia praktycznej nauki zawodu z uczniami i młodocianymi pracownikami realizującymi program nauczania danego zawodu w zakładach pracy bądź w rzemiośle. Wydajemy uczestnikom kursu zaświadczenia na podstawie §10 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu zgodnie z zatwierdzonym przez Kuratora Oświaty programem.

 

Metodyka kursu: zajęcia realizowane są w formie wykładów multimedialnych, warsztatów, ćwiczeń, prezentacji oraz konsultacji indywidualnych. Każdy uczestnik otrzymuje autorskie materiały dydaktyczne oraz wykaz lektur uzupełniających.

Po zakończeniu kształcenia absolwent kursu:

 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalająca na rozumienie procesów wychowania i nauczania;
 • posiada wiedzę z zakresu metodyki popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;
 • posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych instruktora praktycznej nauki zawodu;
 • umiejętnie komunikuje się z różnymi odbiorcami;
 • jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych i wychowawczych wynikających z roli instruktora praktycznej nauki zawodu. 

Podstawa prawna: 

 •   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 391) 
 •   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652) 

 

Trener:
Małgorzata Pelczar
 • Dyrektorka ZEM.edu.pl
 • Akredytowana Trenerka Biznesu (Poziom Profesjonalisty).
 • Coach International Coach Federation (ICF).
 • Strengths Community Coach  (Talenty Gallupa) Moje TOP 5: Empatia, Optymista, Maksymalista, Zbieranie, Elastyczność.
 • Certyfikowana Konsultantka Insights Discovery ®
 • Moderatorka Design Thinking
 • Facylitatorka Action Learning
 • Trenerka na studiach typu Master of Business Administration (MBA)
 • Trenerka dydaktyków i nauczycieli akademickich
 • Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie a także, cieszących się dużym uznaniem prestiżowych szkół coachingowych i trenerskich.
Program:

Absolwenci kursu uzyskają kompendium wiedzy oraz nabędą umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania

w tym m.in.:

 • Podstaw prawnych i warunków kształcenia w zawodzie
 • Roli instruktora-szkoleniowca, autodiagnozy, możliwości i ograniczeń
 • Wybranych zagadnień pedagogiki
 • Psychologicznych podstaw uczenia się
 • Komunikacji interpersonalnej
 • Podstaw dydaktyki
 • Uczenia się w grupach
 • Aktywnych metod w nauczaniu
 • Technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu
 • Diagnozowania potrzeb szkoleniowych
 • Metod ewaluacji szkoleń
 • Zasad przygotowywania materiałów dydaktycznych 

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym (organizowanym przez ZEM).

 

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • szkolenie realizowane przez praktyków Ekspertów ZEM
 • e-konsultacje po szkoleniu
 • egzamin końcowy
 • zaświadczenie MEN
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • dostęp do platformy szkoleniowej
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line
Szkolenie objęte jest usługą Coach on Demand Kliknij aby dowiedzieć się więcej.

Udostępnij:

Kontakt ws. szkolenia:

Zgłoszenie
Miasto:
Szkolenie online
Termin szkolenia:
08.07.24
Inwestycja:
590 PLN netto
Rabat:
2 uczestników - 5%
3 uczestników - 10%
więcej - porozmawiajmy

Wybrane referencje:

Qubus Hotel
Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy firmę ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER Pelczar Sp.j. oraz trenerkę Małgorzatę Pelczar, jako sprawdzonego i godnego polecenia partnera w świadczeniu usług szkoleniowych.
Zobacz referencje
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. niniejszym zaświadcza, że ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER z siedzibą w Krakowie przeprowadził szkolenia dla pracowników naszej Spółki. Usługa szkoleniowa została wykonana w sposób rzetelny i profesjonalny,...
Zobacz referencje
Uniwersytet Jagielloński (cykl szkoleń)
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Tarczyński S.A
Jeśli szukacie Państwo szkoleń z dużą ilością przykładów oraz indywidualnym podejściem do klienta to zdecydowanie musicie skorzystać z usług ZEM i Pani Małgorzaty Pelczar.
Zobacz referencje
RAFAKO S.A.
Współpraca RAFAKO SA. z  ZESPOŁEM EKSPERTÓW MANAGER trwa od ponad 15 lat. Obejmuje wiele dziedzin i obszarów szkoleniowych (…). ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER niezmiennie gwarantuję bardzo dobrą sprawność organizacyjną szkoleń oraz utrzymuje...
Zobacz referencje
KOLEJE MAŁOPOLSKIE sp. z o.o.
ZEM zrealizował dla pracowników naszej Spółki Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Wysoce rzetelne przygotowanie kursu, dobra atmosfera zajęć, a także wiedza i doświadczenie trenera Pani Małgorzaty Pelczar przełożyły się ma...
Zobacz referencje
PGNiG TERMIKA S.A
Kurs został przeprowadzony przez trenera ZEM: Panią Małgorzatę Pelczar. Wiedza została przekazana w sposób praktyczny i przystępny. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem brali udział we wspólnym rozwiązywaniu problemów i warsztatach mających na celu aktywną...
Zobacz referencje
Hilton Garden Inn Hotel Kraków
Pani Małgorzata Pelczar to trenerka o wysokich kompetencjach, która potrafi dostarczyć treści w sposób inspirujący i efektywny. Z pełnym przekonaniem polecam ją jako specjalistkę, która wnosi realną wartość do procesu rozwoju osobistego i zawodowego...
Zobacz referencje Zobacz referencje
Vattenfall Heat Poland S.A
Polecamy firmę ZEM jako wiarygodnego i zaangażowanego realizatora szkoleń, w szczególności kursów z zakresu przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Zobacz referencje
ZIAD Bielsko-Biała S.A.
Poziom merytoryczny zajęć, kompetencje wykładowców i strona organizacyjna kursu zostały wysoko ocenione przez uczestników. Z pełnym przekonaniem możemy polecić ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER jako solidnego wykonawcę usług szkoleniowych. 
Zobacz referencje
Uniwersytet Jagielloński
Z przyjemnością rekomendujemy ZEM jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji programów szkoleniowych dla pracowników. Wysoka elastyczność, ponad 25-letnie doświadczenie na rynku szkoleniowym oraz otwartość wobec klienta stanowią niewątpliwie...
Zobacz referencje Zobacz referencje
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (cykl szkoleń)
Rekomendujemy Panią Małgorzatę Pelczar jako doświadczonego trenera o dużej wiedzy merytorycznej, nawiązującej łatwy kontakt z uczestnikami szkolenia i posiadającej umiejętność motywowania grupy.
Zobacz referencje Zobacz referencje
Uniwersytet Łódzki
Cykl 17 szkoleń dla Uniwersytetu Łódzkiego. Zarządzanie zespołami ludzkimi  Zarządzanie czasem Podstawy coachingu społecznego cz. I Podstawy coachingu społecznego cz. II Zarządzanie zmianą w organizacji  Zarządzania informacją w...
Zobacz referencje Zobacz referencje
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
rekomendujemy usługi firmy ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER wszystkim, którzy chcą podnieść kompetencje swoich pracowników.
Zobacz referencje
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI