Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia:

Kurs służby przygotowawczej dla pracowników samorządowych

Kiedy:
data
28.06.24
1 dzień
9:00-15:00
Gdzie:
mapa

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Dlaczego warto ?

ZEM posiada bogate doświadczenie w realizacji ponad 200 edycji kursów służby przygotowawczej dla pracowników administracji publicznej (służby cywilnej oraz samorządowych).

W ciągu 30 lat przeszkoliliśmy prawie 50.000 osób z ponad tysiąca instytucji i jednostkek administracji publicznej na terenie całej Polski. 

Na 2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia wysyłamy do Państwa informację mailową z linkiem do logowania na platformę szkoleniową oraz materiały szkoleniowe.

 

8.30-9.00

Logowanie do systemu

9.00-11.30

Transmisja online – szkolenie

11.30-12.00

Przerwa na kawę

12.00-15.00

Transmisja online - szkolenie

odpowiedzi na pytania czat/audio

 

 
Korzystamy z najnowszych i najpopularniejszych platform szkoleniowych
Zoom
Opis szkolenia:

Obowiązek odbycia służby przygotowawczej przez kandydata na stanowisko urzędnicze wynika z ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Ustawa obliguje osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym do odbycia służby przygotowawczej.

Cele i korzyści 

 • Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do wykonywania obowiązków służbowych.
 • Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników kompendium wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych i pracy w Urzędzie. 
 • Poznanie kluczowych regulacji prawnych dotyczących działalności administracji publicznej.
 • Zdobyta wiedza stanowi podstawę dla ustawicznego kształcenia urzędnika administracji publicznej. 

Forma realizacji: 

 • szkolenie realizowane w formie online – platforma Zoom Meeting
 • wykłady interaktywne, studia przypadków, analiza orzecznictwa, kazusy, dyskusja
 • e-konsultacje
Trener:
Radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
 • Od 1999 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Krakowie.
 • Od ponad 20 lat rozpatruje odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji.
 • Od ponad 10 lat r.  wykładowca - przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleniowych z zakresu kodeksu postepowania administracyjnego.  
 • Stały ekspert i wykładowca ZEM z zakresu KPA m.in. na kursach służby przygotowawczej w służbie cywilnej oraz dla pracowników administracji samorządowej
 • Szkoli z szerokiego zakresu tematów związanych z administracją publiczną. Tematyką szkoleń obejmuje  w szczególności procedurę administracyjną, ochronę danych osobowych, informację publiczną, prawo wodne.  Stale podnosi swoje kwalifikacje między innymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych dla radców prawnych. 
 • Autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu problemów związanych z obowiązującym stanem prawnym w zakresie właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych.
Program:

1.  Konstytucyjne podstawy ustroju PR. System źródeł prawa.

• Organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej

• Źródła prawa i ich hierarchia – proces legislacyjny

2.Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej

• Podział administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem administracji samorządowej

• Samorząd terytorialny – istota, struktura, zadania

• Organizacja samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem samorządu gminy

3. Procedury administracyjne 

• Postępowanie administracyjne – rodzaje, zasady, podstawy prawne

• Decyzje administracyjne i inne dokumenty sporządzane w trakcie postępowania administracyjnego

• Środki odwoławcze i nadzorcze w postępowaniu administracyjnym

• Terminowość załatwiania spraw

4. Pracownicy samorządowi

• Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy w samorządzie terytorialnym

• Prawa i obowiązki pracownika samorządowego

• Elementy Kodeksu Pracy

• Etyka zawodowa pracownika samorządowego

5. Finanse publiczne

• Budżet państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego

• Dyscyplina finansów publicznych

6. Zamówienia publiczne 

• Przedmiotowy i podmiotowy zakres zamówień publicznych

•   Tryby (procedury) zamówień publicznych

7. Dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, informacje niejawne.

8. Egzamin

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • szkolenie realizowane przez praktyków Ekspertów ZEM
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • e-konsultacje po szkoleniu
 • egzamin końcowy
 • dostęp do platformy szkoleniowej
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line

Udostępnij:

Kontakt ws. szkolenia:

Zgłoszenie
Miasto:
Szkolenie online
Termin szkolenia:
28.06.24
Inwestycja:
590 PLN netto
 

Polecane kursy i szkolenia otwarte

Termin:
data
19.06.24
data
1 dzień
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
560 PLN
Termin:
data
21.06.24
data
1 dzień
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
590 PLN
Termin:
data
03.07.24
data
1 dzień
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
690 PLN
Termin gwarantowany
Termin:
data
01.10.24
data
1 dzień
Tytuł szkolenia:
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
490 PLN
Termin gwarantowany
Termin:
data
04.10.24
data
1 dzień
Tytuł szkolenia:
Zarządzanie czasem i organizacja pracy
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
690 PLN

Wybrane referencje:

Urząd Miasta Kielce
Cykl szkoleń:  Techniki legislacji aktów prawa miejscowego i ich publikacja, Instrukcja kancelaryjna, Obsługa klienta i postępowanie z trudnym klientem, Asertywność, Kurs IOD  
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Urząd Miasta Krakowa
Projekty szkoleniowe: Kultura Pro-Kliencka – cykl warsztatów w zakresie profesjonalnej obsługi klienta (112 dni szkoleniowych) oraz KPA (5 grup szkoleniowych)
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (cykl szkoleń)
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Starostwo Powiatowe w Bochni
Cykl szkoleń (205 dni szkoleniowych, 52 grupy szkoleniowe) oraz cztery usługi doradcze w ramach projektu „Nowoczesny urzędnik samorządowy – nowa jakość zarządzania i usług publicznych w powiecie bocheńskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w...
Zobacz referencje
Starostwo Powiatowe w Limanowej
Cykl 11 usług szkoleniowych (29 dni szkoleniowe, 594 osoby w 27 grupach szkoleniowych) w ramach projektu pn. "Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach...
Zobacz referencje
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Cykl szkoleń: Zarządzanie    personelem;  Profesjonalna   obsługa interesanta;  Bezpieczeństwo informacji w jednostce samorządowej; Nowelizacja ustawy o finansach publicznych; Zamówienia publiczne z uwzględnieniem środków...
Zobacz referencje Zobacz referencje
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Niniejszym pismem pragnę udzielić rekomendacji ZESPOŁOWI EKSPERTÓW MANAGER rok. zał. 1993 – kursy, szkolenia, doradztwo, ekspertyzy jako rzetelnej i profesjonalnej Firmie.
Zobacz referencje
Starostwo Powiatowe w Żywcu
Cykl szkoleń (86 dni szkoleniowych, 46 grup szkoleniowych) w ramach projektu „Akademia Dobrego Rządzenia”, współfinansowanego ze środków EFS. Praca z tzw. Trudnym klientem Budowanie pozytywnego wizerunku urzędnika Kodeks Postępowania...
Zobacz referencje
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Polecamy firmę ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER, wszystkim, którym zależy na wysokiej jakości usług szkoleniowo-doradczych. 
Zobacz referencje
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI