Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia:

Kurs służby przygotowawczej w służbie cywilnej

Kiedy:
data
19.06.24
1 dzień
9.00-15.00
Gdzie:
mapa

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Dlaczego warto ?

ZEM posiada bogate doświadczenie w realizacji ponad 200 edycji kursów służby przygotowawczej dla pracowników administracji publicznej (służby cywilnej oraz samorządowych).

W ciągu 30 lat przeszkoliliśmy prawie 50.000 osób z ponad tysiąca instytucji i jednostkek administracji publicznej na terenie całej Polski. 

 

 

 

8.30-9.00

Logowanie do systemu

9.00-11.30

Transmisja online – szkolenie

11.30-12.00

Przerwa na kawę

12.00-13.30

Transmisja online - szkolenie

13.30- 15.00

Transmisja online – odpowiedzi na pytania czat/audio

 
Korzystamy z najnowszych i najpopularniejszych platform szkoleniowych
Zoom
Opis szkolenia:

Kursy organizujemy także na zlecenie on-line lub w dowolnym miejscu na terenie całego kraju, dostosowując szczegółowo tematykę, harmonogram oraz liczbę godzin do potrzeb i specyfiki Klienta.

 

Spełniamy wszystkie kryteria Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 960) oraz zalecenia Szefa Służby Cywilnej z dnia 12 marca i 16 grudnia 2020 r. dotyczące standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. 

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą:

 • Znali podstawy aktualnych regulacji prawnych dotyczących merytorycznej działalności administracji rządowej.
 • Umieli zastosować w swojej jednostce powyższe przepisy w praktyce.
 • Samodzielnie lub przy współpracy z innymi osobami podnosić jakość funkcjonowania instytucji publicznych.

Forma realizacji: 

 • szkolenie realizowane w formie online – platforma Zoom Meeting
 • wykłady interaktywne, studia przypadków, analiza orzecznictwa, kazusy, dyskusja
 • e-konsultacje
Trener:
Eksperci ZEM
 • Kurs prowadzi ZESPÓŁ wybitnych trenerów-praktyków z ponad 15-letnim doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu szkoleń z zakresu służby przygotowawczej dla pracoaników administracji publicznej. 
 • Na życzenie przekażemy szczegółowe informacje o trenerach.
Program:

Program spełnia wszystkie kryteria Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.06.2015 w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 960), oraz uwzględnia wytyczne Szefa Służby Cywilnej z dnia 23.01.2014 dotyczące Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania, zalecenia z dnia 18.12.2017 w zakresie promowania kultury uczciwości w Służbie Cywilnej, oraz dotyczące standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej (12.03.2020 i 16.12.2020 r.).

 

1. Konstytucyjne podstawy ustroju RP. System źródeł prawa i ich hierarchia

2. Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej

3. Procedury w administracji

4. System służby cywilnej, stosunek pracy, obowiązki i uprawnienia

5. Finanse publiczne

6. Zamówienia publiczne

7. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej i współpraca międzynarodowa

8. Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

9. Etyka zawodowa w służbie cywilnej w świetle zaleceń Szefa Służby Cywilnej z dnia 12.03.2020 i 16.12.2020 r. Konflikt interesów, aktywność w internecie, i inne.

10. Przeciwdziałanie korupcji

11. Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia - polityka antydyskryminacyjna. Dyskryminacja, mobbing, dostępność, prosty język.

12. Egzamin

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • autorskie materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • e-konsultacje po szkoleniu
 • egzamin końcowy
 • dostęp do platformy szkoleniowej
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line

Udostępnij:

Kontakt ws. szkolenia:

Zgłoszenie
Miasto:
Szkolenie online
Termin szkolenia:
19.06.24
Inwestycja:
560 PLN netto
 

Polecane kursy i szkolenia otwarte

Termin:
data
21.06.24
data
1 dzień
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
590 PLN
Termin:
data
28.06.24
data
1 dzień
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
590 PLN
Termin:
data
03.07.24
data
1 dzień
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
690 PLN

Wybrane referencje:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Cykle szkoleniowe             
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Wyższy Urząd Górniczy (cykl szkoleń)
Możemy polecić firmę ZEM jako organizatora, który zapewni wysoki poziom prowadzonych szkoleń.
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Szkolenia:  "Prawo zamówień publicznych w projektach finansowanych ze środków UE", "Prawo wodne", "Komunikacja z klientem zewnętrznym" 
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie
ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER od 2000 r. przeprowadził dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego siedem kursów z zakresu służby przygotowawczej w służbie cywilnej. (…) Kursy zostały wykonane w sposób wysoce profesjonalny i wysoko ocenione w anonimowych...
Zobacz referencje
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Krakowie
Szkolenia: "Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie", "Kierowanie zespołem pracowników", "Kursy służy przygotowawczej w służbie cywilnej"
Zobacz referencje Zobacz referencje
Główny Urząd Statystyczny
W oparciu o wnioski z zastosowanego systemu oceny szkoleń można jednoznacznie stwierdzić, że firma profesjonalnie wywiązała się z realizacji zamówienia. Program kursu został w pełni dostosowany do potrzeb a realizacja poszczególnych zagadnień przebiegała...
Zobacz referencje
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Cykl 8 specjalistycznych szkoleń tematycznych dla 175 pracowników
Zobacz referencje
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Cykl 6 szkoleń
Zobacz referencje
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone starannie pod względem organizacyjnym i merytorycznym, a Firma dokładnie wywiązała się z postanowień umowy szkoleniowej.
Zobacz referencje
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (cykl szkoleń)
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI