Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia:

Praktyczne zasady stosowania przepisów dotyczących czasu pracy w 2024 r.

Kiedy:
data
27.06.24
1 dzień
Gdzie:
mapa

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Opis szkolenia:

Cel szkolenia i korzyści ze szkolenia:

  • Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, podczas którego omówiony zostanie w sposób praktyczny aktualny stan prawny w zakresie czasu pracy.
  • Podczas szkolenia będziemy korzystać z orzecznictwa Sądu Najwyższego, a także analizować aktualne stanowiska i opinie Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Rodziny Pracy Polityki Społecznej, Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z warsztatem w zakresie układania i rozliczania czasu pracy.
  • Omówione zostaną wszystkie instytucje dotyczące czasu pracy, konieczne do prawidłowego jego stosowania. Podczas szkolenia będzie przeprowadzony przegląd najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz opinie i poglądów Głównego Inspektora Pracy oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.
  • Uczestnicy szkolenia poznają zasady, jak zgodnego z prawem prowadzić dokumentację pracowniczą dotyczącej czasu pracy, planować i rozliczać ten czas. Podczas szkolenie zostaną udzielone odpowiedzieć na najczęstsze pytania związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących czasu prawa pracy i wpływu RODO na te przepis.

 

ZoomHarmonogram szkolenia 

8:30–9:00

Logowanie do platformy Zoom Mettings

9:00-10:30

Transmisja online - szkolenie

10:30-10:45

Przerwa

10:45–12:30

Transmisja online - szkolenie

12:30–13:00

Przerwa

13:00–14:30

Transmisja online - szkolenie

14:30-14:45

Przerwa

14:45–16:00

Transmisja online - szkolenie

 

Trener:
Artur Samek

Radca prawny, nadinspektor pracy kierujący działem prawnym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w  Krakowie, wykładowca akademicki z prawa pracy,  autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, działania agencji zatrudnienia w tym agencji pracy tymczasowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych. Prowadził konferencje i seminaria naukowe z zakresie prawa pracy, ochrony danych osobowych, działalności agencji zatrudnienia.  

Program:

PROGRAM SZKOLENIA: 

• Zasady prawidłowego  prowadzona dokumentacja pracownicza w zakresie czasu pracy.

• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy a RODO. 

• Sposoby prawidłowego ewidencjonowania czasu pracy.

• Prawidłowe ustalanie rozkładów czasu pracy i harmonogramów czasu pracy w 2024r. dla pracowników pracujących w wynikających z przepisów prawa systemów czasu pracy w tym w równoważnym systemie czasu pracy i nie pełnych wymiarach czasu pracy .

• Omówienie przepisów dotyczących  czasu pracy i ich praktycznego zastosowania w tym instytucji tzw. „ruchomego rozkładu czasu pracy”.

• Prawidłowe ustalanie wymiaru czasu pracy w 2024r. 

• Rekompensowanie pracy w porze nocnej według stawek obowiązujących w 2024r.

• Zasady zapewniania odpoczynku dobowego oraz tygodniowego.  

• Jak prawidłowo rozlicza się pracę w godzinach nadliczbowych – praktyczne omówienie zagadnienia.

• W jaki sposób rekompensować pracę w dniu wolnym od pracy, z tytułu zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.  

• Jak rozliczyć  pracę w niedziele i święto. 

• Zasady rozliczania dyżurów i ich rodzaje.  

• Zasady prawidłowego rozliczania podróży służbowych oraz zagadnienie „zaliczania” czasu pracy podczas tej podróży.

• Praca zdalna a czas pracy.

• Czas pracy podczas szkoleń w świetle zmian przepisów, które  obowiązują od kwietnia  2023r.

• Najczęstsze błędy popełniane w zakresie dokumentowania, planowania i rozliczania czasu pracy i jakie są ich konsekwencje finansowe dla pracodawcy.  

• Odpowiedzialność wykroczeniowa oraz karna z uwagi na naruszenie przepisów dotyczących czasu pracy.  

 

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

  • szkolenie realizowane przez praktyka Eksperta ZEM
  • certyfikat
  • e-konsultacje po szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
  • dostęp do platformy szkoleniowej
  • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line

Udostępnij:

Kontakt ws. szkolenia:

Zgłoszenie
Miasto:
Szkolenie online
Termin szkolenia:
27.06.24
Inwestycja:
490 PLN netto
Rabat:
2 uczestników - 5%
3 uczestników - 10%
więcej - porozmawiajmy
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI