Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia:

Warsztaty - planowanie i rozliczanie czasu pracy. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy w przedsiębiorstwach

Kiedy:
data
09.07.24
1 dzień
9.00-15.00
Gdzie:
mapa

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Opis szkolenia:

Opis szkolenia:

Warsztaty dedykowane są:

 • Specjalistom działów personalnych i działów kadr.
 • Pracodawcom, kierownikom oraz brygadzistom.
 • Dyrektorom i kierownikom działów kadrowych.

 

Cele i korzyści 

Celem warsztatów jest:

 • Przekazanie kompleksowej wiedzy na temat zasad prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy oraz aktualizacja wiedzy w obszarze czasu pracy z uwagi na najnowsze zmiany prawne.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie m.in.: sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji, wypełniania karty ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności.
 • Szczegółowe omówienie poszczególnych dokumentów wykorzystywanych w codziennej pracy do planowania i rozliczenia czasu pracy.
 • W czasie zajęć zostaną przedstawione najczęstsze problemy w rozliczaniu czasu pracy, budowie harmonogramów i grafików pracy. Ukazane zostaną przykłady konsekwencji działań i ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie przekraczania dobowego czasu pracy i odpoczynku.
 • Szkolenie realizowane będzie w formie warsztatowej co pomoże nabyć uczestnikom praktycznych umiejętności analizowania harmonogramów pracy i eliminowania błędów. Zagadnienia omawiane na konkretnych przykładach.
 • Nabycie umiejętności przygotowywania dokumentacji kadrowej w zależności od stanowiska pracy
 • Przekazanie zbioru aktów prawnych dotyczących zakresu warsztatów.
 • Bogata biblioteka wzorów dokumentów, które ułatwią i usprawnią pracę. Nowe wzory!
  Konsultacje podczas zajęć z ekspertem – praktykiem ZEM.

 

Forma realizacji:

 • Szkolenie realizowane w formie interaktywnego warsztatu online – platforma Zoom Meeting
 • Interaktywne wykłady z prezentacją, najnowsze orzecznictwo, ćwiczenia praktyczne, studia przypadków, praca na wzorach przykładowej dokumentacji, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, wyjaśnienie wątpliwości, e-konsultacje.
Trener:
Barbara Kuśmierska

• Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, księgowości i zarządzania,

• Praktyk zarządzania, kadry menadżerskiej z tytułem MBA,

• Główna księgowa firm produkcyjnych, usługowych i handlowych,

• Prezes Fundacji wspomagającej młodych m.in. przedsiębiorców,

• Właścicielka biura rachunkowego, doradca dla jednostek w tworzeniu biznesplanów, analizy finansowej, kwalifikacji operacji gospodarczych, prowadzeniu działalności gospodarczej oraz źródeł jej finansowania, prowadzenia kadr i płac.

• Certyfikowany lider - umiejętności uzyskane w jednostce Institute For Executive Development wraz 

z UNS „Wzmacnianie Liderów na Drodze do Sukcesu” - w zakresie HR Business Partner 4.0 oraz Coaching w biznesie, 

• Organizator szkoleń z zakresu księgowości i rachunkowości, kadr i płac,

• Główna księgowa współpracująca z jednostkami administracji publicznej – samorządu terytorialnego,

• Długoletni trener w tematyce księgowości, kadr płac, zarządzania w jednostkach komercyjnych, szkołach wyższych, starostwach powiatowych, powiatowych urzędach pracy,

• Absolwentka WSB w Katowicach, WSB w Dąbrowie Górniczej , AP w Częstochowie, UNS w Łodzi,

• Organizator staży zawodowych w ramach praktyk studentów szkół wyższych,

Program:

Nowelizacja Kodeksu Pracy. Akty prawne. Źródła prawa pracy.

•    Czas pracy – zagadnienia.

•    Najistotniejsze w czasie pracy - okresy wliczane i nie wliczane do czasu pracy:  pozostawanie w zakładzie pracy bez wiedzy pracodawcy, przerwa na zjedzenie posiłku lub załatwienie prywatnych spraw, przerwa w przerywanym systemie czasu pracy, usuwanie następstw wadliwie wykonanej pracy, pozostawanie w dyspozycji, świadczenie pracy, czas szkoleń w godzinach rozkładowych i szkolenie bhp, przerwy na karmienie dziecka, przestój, przerwy w pracy, dyżur pracowniczy.

 

Harmonogramy czasu pracy

•    Rozkłady czasu pracy.

•    Systemy czasu pracy:  podstawowy czas pracy, równoważny czas pracy, praca w ruchu ciągłym.

 

Omówienie podstawowych zagadnień i ich rola w budowie harmonogramów czasu pracy.

•    Zasady tworzenia harmonogramów.

•    Zmiany w harmonogramach czasu pracy.

•    Przykładowe harmonogramy czasu pracy – praca warsztatowa.

 

Rozliczanie czasu pracy pracownika:

•    Rozliczanie czasu pracy oraz ustalanie prawa pracownika do ewentualnych świadczeń  

      dodatkowych (wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w porze nocnej, w niedziele i święta).

•    Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym a okres

      rozliczeniowy czasu pracy – zasady prawidłowego rozliczania.

•    Rozliczanie nadgodzin.

•    Rekompensowanie pracy w dniach zaplanowanych jako dni wolne – zasady i najczęstsze błędy.

•    Czas pracy w podróży służbowej – czas podróży a czas pracy, zasady ustalania i ewidencjonowania.

•    Podróż służbowa w dniu wolnym od pracy.

•    Jak i dlaczego nieprawidłowo określone w umowie o pracę miejsce pracy nie ma wpływu na  pojmowanie podróży służbowej.

•    Najczęstsze błędy popełniane na etapie rozliczania czasu pracy i ich skutki.

 

Praca warsztatowa – ćwiczenia praktyczne

 • Podsumowanie warsztatów – pytania i odpowiedzi.

 

Konstruktywna dyskusja i wymiana doświadczeń pomoże wyjaśnić wątpliwości z uwzględnieniem szczegółowej analizy zgłaszanych przez uczestników problemów wzbogaconych przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

 

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • szkolenie realizowane przez praktyka Eksperta ZEM
 • e-konsultacje po szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • dostęp do platformy szkoleniowej
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line

Udostępnij:

Kontakt ws. szkolenia:

Zgłoszenie
Miasto:
Szkolenie online
Termin szkolenia:
09.07.24
Inwestycja:
490 PLN netto
Rabat:
2 uczestników - 5%
3 uczestników - 10%
więcej - porozmawiajmy
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI