Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia:

Wykorzystanie narzędzi AI dla pracowników administracyjnych, nauczycieli akademickich uczelni wyższej

Kiedy:
data
14.06.24
1 dzień
9.00-15.00
Gdzie:
mapa

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Opis szkolenia:

Opis szkolenia:

Oferujemy wysokiej jakości szkolenie, którego celem jest poszerzenie wiedzy i kompetencji pracowników z zakresu skutecznego wykorzystywana narzędzi AI przez pracowników funkcyjnych, administracyjnych oraz nauczycieli akademickich. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą informację na temat możliwości sztucznej inteligencji oraz przećwiczą narzędzia, które usprawnią pracę na wyższej uczelni i wspomogą proces dydaktyczny.

 

Cele i korzyści 

Uzyskane efekty po szkoleniu:

 • Poznanie różnych poziomów zaawansowania sztucznej inteligencji.
 • Umiejętność identyfikacji konkretnych przykładów i zastosowań dla każdego poziomu zaawansowania AI.
 • Zdolność do analizy i oceny potencjalnych perspektyw rozwoju sztucznej inteligencji, w tym wpływu na społeczeństwo, gospodarkę i etykę.
 • Rozumienie korzyści i wyzwań związanych z rozwojem AI w różnych dziedzinach życia.
 • Świadomość różnych zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, takich jak bezpieczeństwo cybernetyczne, prywatność danych, bezrobocie strukturalne i kontrola nad technologią.
 • Świadomość istnienia i wyróżniania zagadnień etycznych związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, takich jak odpowiedzialność za działania AI, uczciwość algorytmów.
 • Umiejętność identyfikacji i stosowania ram etycznych w projektach z wykorzystaniem AI. Umiejętność rozpoznawania i oceny treści generowanych przez sztuczną inteligencję, takich jak generowane teksty, obrazy czy dźwięki.
 • Zdolność do stosowania odpowiednich narzędzi i technik w celu oznaczania treści generowanych przez AI, np. dla odróżnienia ich od treści wygenerowanych przez ludzi.
 • Umiejętność wykorzystania narzędzi przetwarzania języka naturalnego do generowania tekstów, parafrazowania treści, tłumaczenia języków, analizy poprawności przypisów autorskich oraz tworzenia synonimów.
 • Praktyczna zdolność do pracy z chatbotami i innymi narzędziami opartymi na przetwarzaniu języka naturalnego.
 • Umiejętność analizy i interpretacji danych związanych z treściami filmowymi na platformie YouTube przy użyciu narzędzi analizy danych i sztucznej inteligencji.
 • Zdolność do tworzenia atrakcyjnych i profesjonalnych grafik oraz prezentacji z wykorzystaniem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które automatyzują proces projektowania.
 • Umiejętność wykorzystania narzędzi AI do automatyzacji procesów zarządzania pocztą elektroniczną, np. w zakresie filtrowania, kategoryzowania lub odpowiedzi na wiadomości

 

Forma realizacji:

 • szkolenie realizowane w formie interaktywnego warsztatu online – platforma Zoom Meeting
 • wykłady będą wstępem do analizowania studiów przypadku dostosowanych do specyfiki uczelni wyższej nastawionych na rozwój umiejętności praktycznych, ćwiczenia symulacyjne, dyskusja,
 • e-konsultacje.

 

Trener:
dr inż. Piotr Tkacz

 

• Doktorat Uniwersytet Śląski w Katowicach.

• Stały ekspert i trener ZEM. Praktyk z zakresu wykorzystania narzędzi AI na uczelniach wyższych.

• Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne z przedmiotów informatycznych, technologii informacyjnej, inżynierii materiałowej. Członek zespołu pracującego w temacie AI.

• Od 2006 roku realizuje zajęcia zdalne - blended learning i e learning (posiada certyfikat twórcy scenariuszy do szkoleń e learningowych). Jest posiadaczem i egzaminatorem certyfikatów ECDL: Core, e-Obywatel (e-Citizen), e-Guardian, IT Security. Od roku 2008 szkoli również nauczycieli akademickich w zakresie praktycznego wykorzystywania e-learningu. Jest administratorem platform LMS Moodle oraz MS Teams

• Należy do Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej (PTNEI).

Program:

1. Czym jest sztuczna inteligencja?

2. Poziomy zaawansowania AI.

3. Perspektywy AI.

4. Zagrożenia związane z rozwojem AI.

5. Sztuczna inteligencja a zagadnienia etyczne.

6. Znakowanie treści generowanych przez AI.

7. Praktyczne zastosowanie narzędzi przetwarzania języka naturalnego:

 • generowanie danych tekstowych na poziomie języka ludzkiego na podstawie promptów,
 • praca z chatbotami
 • parafrazowanie tekstów
 • narzędzia tłumaczenia języków
 • analiza poprawności podawania przypisów autorskich
 • tworzenie synonimów

8. Analiza zawartości materiałów filmowych serwisu YouTube.

9. Generowanie grafik i prezentacji z użyciem AI.

10. Narzędzia wspomagające obsługę poczty elektronicznej.

11. Praktyczne wykorzystanie narzędzi AI w edytorze tekstu.

12. Praktyczne wykorzystanie narzędzi AI w arkuszu kalkulacyjnym.

13. Wykorzystanie elementów AI w wyszukiwarkach Google i Bing

Konstruktywna dyskusja i wymiana doświadczeń pomoże wyjaśnić wątpliwości z uwzględnieniem szczegółowej analizy zgłaszanych przez uczestników problemów wzbogaconych przykładami rozwiązań zaczerpniętych
z bogatej praktyki zawodowej trenera.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • szkolenie realizowane przez praktyka Eksperta ZEM
 • certyfikat
 • e-konsultacje po szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line

Udostępnij:

Kontakt ws. szkolenia:

Zgłoszenie
Miasto:
Szkolenie online
Termin szkolenia:
14.06.24
Inwestycja:
690 PLN netto
Rabat:
2 uczestników - 5%
3 uczestników - 10%
więcej - porozmawiajmy

Wybrane referencje:

Uniwersytet Jagielloński
Z przyjemnością rekomendujemy ZEM jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji programów szkoleniowych dla pracowników. Wysoka elastyczność, ponad 25-letnie doświadczenie na rynku szkoleniowym oraz otwartość wobec klienta stanowią niewątpliwie...
Zobacz referencje Zobacz referencje
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (cykl szkoleń)
Rekomendujemy Panią Małgorzatę Pelczar jako doświadczonego trenera o dużej wiedzy merytorycznej, nawiązującej łatwy kontakt z uczestnikami szkolenia i posiadającej umiejętność motywowania grupy.
Zobacz referencje Zobacz referencje
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (cykl szkoleń)
szkolenia pn. „Individual Effectiveness Workshop – Insights Discovery” Z przyjemnością rekomenduję współpracę w zakresie przygotowywania i przeprowadzania profesjonalnych szkoleń w języku angielskim.
Zobacz referencje Zobacz referencje
Uniwersytet Łódzki
Cykl 17 szkoleń dla Uniwersytetu Łódzkiego. Zarządzanie zespołami ludzkimi  Zarządzanie czasem Podstawy coachingu społecznego cz. I Podstawy coachingu społecznego cz. II Zarządzanie zmianą w organizacji  Zarządzania informacją w...
Zobacz referencje Zobacz referencje
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (cykl szkoleń)
Potwierdzamy, że ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER (ZEM) z siedzibą w Krakowie zrealizował w okresie grudzień 2018 – kwiecień 2019 dla kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Zobacz referencje
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Cykl 50 dwudniowych szkoleń specjalistycznych adresowanych do kadry kierowniczej Uniwersytetu Medycznego
Zobacz referencje
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Trener Małgorzata Pelczar. Szkolenie pt. „Komunikacja i współpraca międzypokoleniowa Baby-Boomers X-Y-Z” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zobacz referencje
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Firma ZEM dała się poznać jako rzetelny i profesjonalny organizator szkoleń dedykowanych pracownikom dydaktycznym Uczelni.
Zobacz referencje
Uniwersytet Rzeszowski
Wartość merytoryczna szkolenia odpowiadała naszym potrzebom. Wszystkie zagadnienia omówiono rzetelnie i interesująco, a teorię poparto licznymi przykładami oraz studiami przypadku, możemy polecić Panią Małgorzatę Pelczar do współpracy.
Zobacz referencje Zobacz referencje
Sieć Badawcza Łukasiewicz
Warsztaty Budowanie relacji z Klientami, Negocjacje - przekonujące do swoich rozwiązań by obie strony były wygrane - trening negocjacji. Możemy polecić firmę ZEM Pelczar Sp.j. jako kompetentnego partnera w realizacji przedmiotowych szkoleń.
Zobacz referencje
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI