Małgorzata Pelczar

Małgorzata Pelczar
 • Dyrektor ZEM.
 • Dyplomowany Trener Biznesu (Poziom Profesjonalisty zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji 5 EQF).
 • Certyfikowany Coach International Coach Federation (ICF).
 • Akredytowany Konsultant Insights Discovery™
 • Certyfikowany Moderator Design Thinking
 • Trener na studiach typu Master of Business Administration (MBA)

     

 

Menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowo-doradczej zdobytym m.in. pełniąc funkcje trenera wewnętrznego oraz Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu w międzynarodowej spółce doradczej.  Aktualnie Dyrektor ZESPOŁU EKSPERTÓW MANAGER (rok zał. 1993) członka – założyciela Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji w organizacji. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz licznych akredytowanych programów rozwojowych. Moderator Design Thinking. Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz certyfikat doradcy coachingu zespołowego "Action Learning".

Prowadzi projekty dla kadry zarządzającej i pracowników biznesu i administracji publicznej oraz dla kadry dydaktycznej i administracyjnej uczelni wyższych w całej Polsce. .

Pracuję w oparciu o  licencjonowane programy i gry szkoleniowe : symulacje i trening twórczości - tak, żeby pobudzać i zachęcać do eksperymentowania, myślenia i uczenia się. Pomaga przezwyciężać i pokonywać ograniczenia w myśleniu o sobie i rozwijać potencjał kompetencji menedżerskich oraz zawodowych. Największą wartość prowadzonych szkoleń stanowi potencjał każdego z jego uczestników, który stara się wydobyć, wzmacniać i stymulować.

Specjalizuję się w szkoleniach „miękkich”. Zakresy prowadzonych warsztatów to: 

 • umiejętności menedżerskie - m.in. kierowanie zespołem, przywództwo, prowadzenie rozmów okresowych, zarządzanie coachingowe, delegowanie i rozliczanie zadań, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów i negocjacje, wspieranie komunikacji w zespole, zarządzanie pokoleniami X, Y oraz Z, zarządzanie zmianą.
 • efektywność osobista - m.in. skuteczna komunikacja, sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta, zarządzanie czasem, twórcze i kreatywne rozwiązywanie problemów, prezentacja i wystąpienia publiczne, przeciwdziałanie stresowi i asertywność, innowacyjne umiejętności dydaktyczne
 • Design Thinking
 • Insights Discovery
 • szkolenia integracyjne (team building).

Jako Coach pracuje w oparciu o standardy i kodeks etyki ICF, buduje świadomą relację z klientem opartą na zaufaniu i współpracy, która sprzyja zarówno rozwojowi osobistemu jak i  poprawie efektywności działania organizacji.  Coaching traktuje jako sposób wspomagania ludzi w osiąganiu wyjątkowych rezultatów, skłania do refleksji, poznawania siebie i podejmowania coraz bardziej skutecznych działań. Specjalizuje się w takich obszarach jak: Executive coaching, Bussines coaching, Team coaching, Career coaching, Performance coaching.

 

Wypowiedzi uczestników szkoleń:

Barbara Mirek-Mikuła
Kierownik Referatu Jakości i Promocji Edukacji Wydział Edukacji Urząd Miasta Krakowa

Małgosiu, tą drogą chciałabym Ci bardzo serdecznie podziękować za Twój  profesjonalizm i autentyzm w kontaktach ze słuchaczami. Pomogłaś mi na nowo spojrzeć na przeżyte sytuacje w kontakcie pracownik –kierownik. Uwolniłaś we mnie nowe siły, nowe pomysły. Tego efektu nie osiąga się bez...

Mateusz Gil
Specjalista ds. Optymalizacji Produkcji/Production Optimization Specialist | Animex Foods Sp. z o.o. sp.k. Oddział w Opolu

Szkolenie „Zarządzanie czasem i organizacja pracy” przeprowadzone przez Panią Małgorzatę Pelczar z Zespołu Ekspertów Manager było bardzo motywujące i pozwoliło mi przeorganizować swoje życie oraz zoptymalizować dobę. Wydaje mi się po tym szkoleniu, że doba ma teraz nie 24 godziny tylko 48 godzin...

Łukasz Gołąb
Kierownik działu gospodarki narzędziowej PONAR Wadowice S.A.

Bardzo fajne szkolenie, gdzie przekazano mi celne i cenne uwagi, które pozwolą z pewnością lepiej motywować i delegować zadania. Poznałem metody, które bardzo mnie zainteresowały. Technika prowadzenia szkolenia bardzo mi się podobała ze względu na to, że była to wymiana doświadczeń  . Rozmowa...

Ewa Silczuk
Tauron Dystrybucja

Szkolenie w którym miałam przyjemność uczestniczyć dotyczyło tematyki stresu i wypalenia zawodowego. Zostało przeprowadzone w sposób rzetelny, a prowadząca je, trener Małgorzata, zaprezentowała wiele cennych wskazówek i rozwiązań, przydatnych w codziennej pracy. A co warto podkreślić, z dbałością...

Joanna Kęs
HR Manager & GM Assistant | Kierownik ds. personalnych & Asystent Dyrektora Generalnego Holiday Inn® Kraków City Center

Organizacja szkoleń i przekaz merytoryczny Małgosi na najwyższym poziomie. Super atmosfera, świetny sposób przekazywania informacji, prace w grupie i samodzielnie. Małgosia prowadzi szkolenia w ciekawej formie, bardzo duży profesjonalizm. Jak najbardziej mogę polecić szkolenia z Małgosią Joanna...

Beata Marecka
Kierownik Działu Administracji FM Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

W ZEM odbyłam kilka szkoleń u p. Małgorzaty Pelczar. Wszystkie były przygotowane profesjonalnie, na wysokim poziomie merytorycznym, ze szczerą intencją przekazania praktycznych informacji. Przekaz rzeczowy i zrozumiały, zorganizowany. Konkretnie i na temat. Dostosowane do klienta. Szkolenia...

Doświadczenie

POSIADA BOGATE DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH I COACHINGOWYCH DLA KADRY KIEROWNICZEJ I PRACOWNIKÓW:

(m.in.) Grupa Tauron S.A., Grupa PGNiG S.A., Grupa Azoty S.A., PGE Obrót S.A., ENEA Wytwarzanie sp. z o.o., PGE Energia Ciepła S.A., Wawel S.A., Animex Foods Sp. z o.o. Sp. K., Bahlsen Polska sp. z o.o. Sp. K., IKEA Industry Poland Sp. z o.o., IKEA Retail Sp. z o.o., Volkswagen Motor Polska sp. z o.o., VOLVO Polska sp. z o.o., ING Business Shared Services B.V., MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE BUSINESS SUPPORT CENTER SP Z O.O, SAPPI EUROPE (POLSKA) Sp. z o.o., Holding Liwa Sp. z o.o., INTERFERIE S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., UNICARD S.A., Kopalnia Soli Wieczka, Buma Service sp. z o.o., Gegenbauer Polska sp. z o.o., Krakowski Holding Komunalny S.A., MEDI POLSKA Sp. z o.o., Clifford Thames Sp. z o.o., RT Hotels S.A., Orbis S.A., KCR S.A., Hydro Aluminium Rolled Products Sp.z o.o., TRW Steering Systems Poland, NSK STEERING SYSTEMS EUROPA (POLSKA) SP. Z O.O., Alfa Laval Kraków Sp. z o.o., LS Airport Services S.A., Koleje Małopolskie sp. z o.o., Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze „ WOSTAL” Sp. z o.o., Walraven Sp.z o.o., Remasz Sp. z o.o., Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o., Wodociągi Dębickie sp. z o.o., KAPRIN sp. z o.o., PZP Chempest S.A., FM SOLUTIONS, Bank Spółdzielczy w Limanowej, Krakowska Spółdzielnia Gastronomiczna, Neinver Asset Management Polska Sp. z o.o., Holiday Inn Dabrowa Gornicza ****, Holiday Inn Krakow City Centre *****, BRB Central Eastern Europe Sp. z o.o., PerkinElmer Shared Services Sp. z o. o., Kärcher sp. z o. o., CAN PACK Metal Closures Sp. z o.o. .

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, SZKÓŁ WYŻSZYCH:

(m.in.) Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Rzeszowska, Akademia WSB. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Wyższy Urząd Górniczy, Agencja Rynku Rolnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Urząd Miar, Małopolski Urząd Wojewódzki, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Bytomiu, Tatrzański Park Narodowy, Jednostka Wojskowa Nr 2305, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miasta Krakowa, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Urząd Miasta Kielce, Urząd Miasta Nowy Sącz, Starostwo Powiatowe w Bochni, Starostwo Powiatowe w Żywcu, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, PUP w Kielcach, PUP w Zabrzu, ROPS w Krakowie, ROPS w Rzeszowie, ROPS w Kielcach, MOPS w Krakowie, Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. .

Trener Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) w ramach projektu: Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy państwowej (Legis).

Wybrane referencje:

Uniwersytet Jagielloński
Z przyjemnością rekomendujemy ZEM jako solidnego i wiarygodnego partnera w realizacji programów szkoleniowych dla pracowników. Wysoka elastyczność, ponad 25-letnie doświadczenie na rynku szkoleniowym oraz otwartość wobec klienta stanowią niewątpliwie...
Zobacz referencje Zobacz referencje
GRUPA AZOTY ZAK SA. (cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej)
Trener - Małgorzata Pelczar
Zobacz referencje Zobacz referencje
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Rekomendujemy Panią Małgorzatę Pelczar jako doświadczonego trenera o dużej wiedzy merytorycznej, nawiązującej łatwy kontakt z uczestnikami szkolenia i posiadającej umiejętność motywowania grupy.
Zobacz referencje Zobacz referencje
Kopalnia Wapienia Czatkowice - Grupa Tauron
Kopalnia Wapienia Czatkowice (Grupa Tauron) rekomenduje współpracę z firmą szkoleniową ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER (ZEM) z Krakowa, która przeprowadziła dla przedstawicieli kadry kierowniczej oraz specjalistów Spółki dedykowane szkolenia rozwijające kompetencje...
Zobacz referencje
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny i ciekawy dla odbiorców, czemu dowodzą wysokie oceny przyznane Pani Małgorzacie Pelczar przez uczestników szkoleń. Wykładowca wykazał duże zaangażowanie i bardzo dobre przygotowanie merytoryczne.
Zobacz referencje Zobacz referencje
Holiday Inn Kraków City Center*****
Holiday Inn Kraków City Center ***** rekomenduje współpracę z firmą szkoleniową ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER (ZEM) z Krakowa, która przeprowadziła dla przedstawicieli kadry kierowniczej Hotelu szkolenia zamknięte rozwijające  kompetencje z zakresu...
Zobacz referencje
Varsovia Capital SA
Warsztaty “Sztuka negocjacji / sprzedaży produktów” przeprowadzone na podstawie gry szkoleniowej
Zobacz referencje
PGE OBRÓT S.A.
szkolenie z zakresu „Integracja i komunikacja w firmie”. Szkolenie zrealizowane przez trenera ZEM - Panią Małgorzatę Pelczar zostało przeprowadzone bardzo starannie a dodatkowo w innowatorski sposób połączyło teorię z praktyką. Chcieliśmy podkreślić, iż...
Zobacz referencje
Buma Service
Ekspert ZEM Małgorzata Pelczar (Trener Biznesu, Coach ICF, Akredytowany Konsultant ID) wykazała się ogromną wiedzą i umiejętnościami praktycznego przełożenia metodologii Insights Discovery na sferę zawodową.
Zobacz referencje
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Cykle szkoleniowe             
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
PGNiG TERMIKA S.A
Kurs został przeprowadzony przez trenera ZEM: Panią Małgorzatę Pelczar. Wiedza została przekazana w sposób praktyczny i przystępny. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem brali udział we wspólnym rozwiązywaniu problemów i warsztatach mających na celu aktywną...
Zobacz referencje
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
z pełnym przekonaniem rekomenduję Panią Małgorzatę Pelczar jako rzetelnego i bardzo dobrze merytorycznie przygotowanego trenera.
Zobacz referencje
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER przeprowadził dla 29 pracowników Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. warsztaty pedagogiczne.  Zlecona usługa została wykona należycie, po zebraniu opinii uczestników warsztatów zaświadczamy, iż trener Małgorzata...
Zobacz referencje
Uniwersytet Łódzki
Cykl 17 szkoleń dla Uniwersytetu Łódzkiego. Zarządzanie zespołami ludzkimi  Zarządzanie czasem Podstawy coachingu społecznego cz. I Podstawy coachingu społecznego cz. II Zarządzanie zmianą w organizacji  Zarządzania informacją w...
Zobacz referencje Zobacz referencje
Urząd Miasta Krakowa
Projekty szkoleniowe: Kultura Pro-Kliencka – cykl warsztatów w zakresie profesjonalnej obsługi klienta (112 dni szkoleniowych) oraz KPA (5 grup szkoleniowych)
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zajęcia prowadziła Pani Małgorzata Pelczar, która była bardzo dobrze przygotowana, wykazała się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Program szkolenia był dostosowany do potrzeb uczestników i w pełni odpowiadał ich oczekiwaniom.
Zobacz referencje
Agencja Rynku Rolnego
Firma ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER zrealizowała szkolenie z zakresu „Prezentacji i autoprezentacji podczas wystąpień publicznych” dla pracowników Agencji Rynku Rolnego.  Szkolenie miało charakter warsztatowy i oparte zostało na aktywnej metodologii pracy...
Zobacz referencje
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Cykl 50 dwudniowych szkoleń specjalistycznych adresowanych do kadry kierowniczej Uniwersytetu Medycznego
Zobacz referencje
PGE Dystrybucja SA
Firma szkoleniowo-doradcza ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER wyróżnia się dużym profesjonalizmem i zdolnościami organizatorskimi w zakresie realizacji zlecanych szkoleń. Najlepszym wskaźnikiem jakości realizowanych przez nią zadań są wysokie oceny i opinie...
Zobacz referencje
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Trener Małgorzata Pelczar. Szkolenie pt. „Komunikacja i współpraca międzypokoleniowa Baby-Boomers X-Y-Z” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zobacz referencje
KOLEJE MAŁOPOLSKIE sp. z o.o.
ZEM zrealizował dla pracowników naszej Spółki Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Wysoce rzetelne przygotowanie kursu, dobra atmosfera zajęć, a także wiedza i doświadczenie trenera Pani Małgorzaty Pelczar przełożyły się ma...
Zobacz referencje
Hilton Garden Inn Hotel Kraków
Z przyjemnością polecamy firmę ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER (ZEM) jako godną polecenia wszystkim zainteresowanym współpracą z solidnym partnerem, dbającym o wysoką jakość usług i zadowolenie klienta.
Zobacz referencje
Urząd Miasta Kielce
Cykl szkoleń:  Techniki legislacji aktów prawa miejscowego i ich publikacja, Instrukcja kancelaryjna, Obsługa klienta i postępowanie z trudnym klientem, Asertywność, Kurs IOD  
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Wyższy Urząd Górniczy
Możemy polecić firmę ZEM jako organizatora, który zapewni wysoki poziom prowadzonych szkoleń.
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER zrealizował szkolenia specjalistyczne w ramach projektu „Ekspert ds. innowacji” współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z tematów: Zamówienia publiczne Controlling finansowy w...
Zobacz referencje
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Krakowie
Szkolenia: "Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie", "Kierowanie zespołem pracowników", "Kursy służy przygotowawczej w służbie cywilnej"
Zobacz referencje Zobacz referencje
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Uniwersytet Jagielloński
Firma ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przygotowała i przeprowadziła szkolenie pn. Warsztaty rozwijające kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji . Wykonawca zapewnił wysoki poziom merytoryczny...
Zobacz referencje
MPK SA w Krakowie
Szkolenia: „Komunikacja interpersonalna w metodologii Insights Discovery (z elemenentami inteligencji emocjonalnej) „ oraz „Zarządzanie zespołem i motywowanie w metodologii Insights”
Zobacz referencje
F5 Konsulting Sp. z o.o
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
rekomendujemy usługi firmy ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER wszystkim, którzy chcą podnieść kompetencje swoich pracowników.
Zobacz referencje
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone starannie pod względem organizacyjnym i merytorycznym, a Firma dokładnie wywiązała się z postanowień umowy szkoleniowej.
Zobacz referencje
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Firma ZEM dała się poznać jako rzetelny i profesjonalny organizator szkoleń dedykowanych pracownikom dydaktycznym Uczelni.
Zobacz referencje
Uniwersytet Rzeszowski
pragniemy wyróżnić i podkreślić Państwu firmę ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER (ZEM) Pelczar sp.j. jako solidnego i doświadczonego dostawcę usług szkoleniowych.
Zobacz referencje
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Pragniemy wyrazić zadowolenie oraz przyjemność ze współpracy z firmą ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!
Aneta Sowińska-Dudek
Manager ds. szkoleń
Tel: 511-624-964

email: aneta.dudek@zem.edu.pl

Ewa Zatorska-Kuś
Specjalista ds. szkoleń
Tel: 517-842-883

email: ewa.zatorska@zem.edu.pl

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest ZEM Pelczar spółka jawna, z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Czyżówka 14, lok 0.9, 30-526 Kraków, tel.: 511-624-964, e-mail: szkolenia@zem.edu.pl (Czytaj dalej)

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI