Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia:

BDO – gospodarka odpadami objętymi obowiązkiem rejestru - kompendium wiedzy

Kiedy:
data
25.06.24
1 dzień
9.00-15.00
Gdzie:
mapa

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Opis szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli wszystkich podmiotów, urzędów i instytucji administracji publicznej zobowiązanych do wykonywania czynności związanych z wdrażaniem i przestrzeganiem prawa w zakresie ochrony środowiska. Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów ds. ochrony środowiska, pracowników Urzędów Marszałkowskich zajmujących rejestrem BDO, osób chcących podnieść swoje kwalifikacje w obszarze zarządzania odpadami.  

Szkolenie będzie wartościowe dla osób odpowiedzialnych za realizowanie i nadzorowanie sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Cele i korzyści 

  • Przekazanie uczestnikom praktycznych informacji i wskazówek  jak poprawnie zarządzać  odpadami, jak poruszać się w systemie BDO nie narażając podmiotu na kary finansowe.
  • Przedstawienie wskazówek jak „krok po kroku” sporządzić zbiorcze zestawienia w oparciu o dużą  i różnorodną ilość danych o odpadach (wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie) oraz jak przygotować sprawozdanie z tytułu korzystania ze środowiska i ostatecznie opracować właściwy raport lub wniosek aktualizacyjny do rejestru BDO.

Forma realizacji: 

  • szkolenie realizowane w formie interaktywnego warsztatu online – platforma Zoom Meeting
  • wykłady interaktywne, studia przypadków, ćwiczenia, dyskusja, e-konsultacje.
Trener:
Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno-ściekowej oraz mediator w administracji. Zajmuję się wsparciem przedsiębiorców w obszarach bieżącego doradztwa ekologicznego, obsługi prawnej w części dotyczącej ochrony środowiska, opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, przygotowywaniem sprawozdań wymaganych prawnie oraz edukacją ekologiczną jednostek samorządowych. Absolwentka Politechniki Krakowskiej oraz studiów Podyplomowych na Akademii Górniczo Hutniczej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w zakresie gospodarki odpadam przemysłowymi i w zakresie systemów zarządzania ISO.

 

Program:

1) Obowiązki podmiotów w zakresie gospodarki odpadami

      - podstawowe definicje

      - decyzje administracyjne w gospodarce odpadami

      - kim jest pierwotny wytwórca odpadów, zbierający, przetwarzający odpady

      - hierarchia postępowania z odpadami.

      - transport odpadów

 

2) BDO - Baza Danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

- wnioski rejestracyjne, aktualizacyjne, o wykreślenie

- dokumenty ewidencyjne w zakresie gospodarki odpadami

- rola użytkownika głównego, użytkownika podrzędnego

- dział XII BDO wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów

- zwolnienia wytwórców odpadów z wpisu do rejestru

- dokumenty przekazujące odpady osobom fizycznym

- ewidencja pełna (KEO,KPO,KPOK)

- ewidencja uproszczona

- jawność rejestru BDO, na czym polega

- problem z ustalaniem masy odpadów

- obowiązek wpisywania w KE stanu magazynowego odpadów

- sprawozdawczość elektroniczna

- komu legalnie możemy przekazać odpady, a jaki podmiot nie przejmuje obowiązków za prawidłowe zagospodarowanie odpadów

- status KPO – odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające

- ewidencja odpadów w formie papierowej

- planowane zmiany dotyczące połączenia bazy BDO z jednolitym plikiem kontrolnym VAT.

 

3) Transport odpadów

      - dział VII BDO

      - podmioty, które mają obowiązek wpisać się do rejestru

      - kiedy możemy transportować odpady bez wpisu do BDO

      - dla kogo ewidencja uproszczona

      - kary administracyjne od 2000 zł -10 000 zł za nie przestrzeganie obowiązków

 

4) Kontrole WIOŚ i innych uprawnionych organów

      - przebieg kontroli WIOŚ    

      - KPO, KPOK, faktura przedmiotem kontroli

- uprawnienia kontrolne policji, inspekcji transportu drogowego, WIOŚ, straży miejskiej do kontroli   przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących gospodarki i gospodarowania odpadami oraz wysokość przewidzianych prawnie kar dla przedsiębiorców (od 1000 do 1.000.000) za brak lub niewłaściwe wykonanie przepisów.

 

Pytania i odpowiedzi.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

  • szkolenie realizowane przez praktyka Eksperta ZEM
  • e-konsultacje po szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
  • dostęp do platformy szkoleniowej
  • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line

Udostępnij:

Kontakt ws. szkolenia:

Zgłoszenie
Miasto:
Szkolenie online
Termin szkolenia:
25.06.24
Inwestycja:
560 PLN netto
Rabat:
2 uczestników - 5%
3 uczestników - 10%
więcej - porozmawiajmy
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI