Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia:

Dostępność cyfrowa standard WCAG 2.1

Kiedy:
data
26.06.24
1 dzień
9:00-15:00
Gdzie:
mapa

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Opis szkolenia:

Opis szkolenia:

Dostępność cyfrowa - WCAG 2.1 to obowiązek prawny, ale też szansa na zapewnienie komfortu i dotarcie do wszystkich użytkowników z niepełnosprawnościami czy z zaburzeniami poznawczymi, którzy dzięki niej mogą wygodnie korzystać z serwisów internetowych.

Szkolenie z dostępności cyfrowej jest skierowane do osób, które redagują treści, projektują strony internetowe i aplikacje mobilne, a także dla koordynatorów ds. dostępności oraz osób tworzących dokumenty dostępne cyfrowo.

Cele i korzyści 

 • Nabycie i utrwalenie wiedzy w obszarach dostępności cyfrowej, dostępności informacyjno-komunikacyjnej wynikających z Ustawy o zapewnieniu dostępności oraz Standardu WCAG o zapewnieniu dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • Praktyczne wdrożenie zasad dostępnej cyfrowo strony www w obszarach: postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość, solidność.
 • Zdobycie kompetencji w zakresie przebudowy, modyfikacji strony www, praktyczne dostosowanie zasobów cyfrowych (dokumenty, kontent multimedialny) do standardu WCAG 2.1.
 • Doskonalenie profesjonalnego poruszania się w zakresie Implementacji panelu ułatwień dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w kontekście strony www i zasobów cyfrowych.
 • Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wdrożenia zdefiniowanych zadań związanych z dostępnością cyfrową, informacyjno-komunikacyjną.
 • Zdobycie konkretnej, przydatnej wiedzy w zakresie tworzenia dokumentacji dostępnej cyfrowo (Word, Excel, Power Point, PDF).
 • Praktyczne wykorzystanie platform, narzędzi do audytu, analizy zasobów cyfrowych, dokumentacji w kontekście spełnienia wymogów dostępności cyfrowej.
 • Uczestnicy szkolenia zdobędą konkretną, praktyczną, przydatną w codziennej pracy wiedzę i umiejętności z obszaru dostosowania strony, aplikacji, dokumentacji do wymogów dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG.

Forma realizacji:

 • szkolenie realizowane w formie interaktywnego warsztatu online – platforma Zoom Meeting
 • wykłady interaktywne, studia przypadków (case study z rynku biznesowego, administracji publicznej), zajęcia z elementami symulacji, audytu i ćwiczeń praktycznych, analiza tekstu dokumentów i danych źródłowych, dyskusja, e-konsultacje.
Trener:
Doświadczony Trener, Szkoleniowiec, Przedsiębiorca

Realizator projektów z obszaru: Cyberbezpieczeństwo; Ochrona Danych Osobowych; Transformacja cyfrowa; Dostępność UzD, E-Doręczenia, Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), Podpis elektroniczny, Wykorzystanie technologii cyfrowych dla administracji publicznej, sektora B2B. 10 lat doświadczenia, ponad 5000 zrealizowanych godzin szkoleniowych w ramach edukacji i konsultingu biznesowego. Praktyk, wdrożeniowiec. Zrealizowane szkolenia warsztatowe min. dla: Ministerstwa Cyfryzacji, Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa, Agencji Mienia Wojskowego. Ekspert w zakresie takich obszarów jak: Office 365/ Google Workspace oraz Zasobów cyfrowych do pracy i edukacji online.

Program:

1. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UZD) w kontekście Dostępności cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej.

2. Wymagania techniczne wobec podmiotu zgodnie ze standardem dostępności stron internetowych i aplikacji podmiotu publicznego WCAG 2.1.

3. Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z UZD.

4. Deklaracja dostępności – warunki techniczne.

5. Standard WCAG 2.1 w praktyce. Dostępność strony www, zasoby cyfrowe.

6. Cztery fundamenty dostępności internetowej:

- Postrzegalność

- Funkcjonalność

- Zrozumiałość

- Solidność

7. Implementacja panelu ułatwień dostępności strony www i zasobów cyfrowych.

8. Przebudowa, modyfikacja strony www, praktyczne dostosowanie zasobów cyfrowych (dokumenty, kontent multimedialny) do standardu WCAG 2.1.

9. Standardy i kryteria dostępności WCAG 2.1: poziom A, poziom AA:

- Orientacja (AA) 

- Określenie pożądanej wartości (AA) 

- Dopasowanie do ekranu (AA) 

- Kontrast elementów nietekstowych (AA) 

- Odstępy w tekście (AA) 

- Treść spod kursora lub fokusa (AA) 

- Jednoznakowe skróty klawiaturowe (A) 

- Gesty dotykowe (A) 

- Rezygnacja ze wskazania (A) 

- Etykieta w nazwie (A) 

- Aktywowanie ruchem (A) 

- Komunikaty o stanie (AA) 

10. Audyt strony www, zasobów cyfrowych – narzędzia, najlepsze praktyki.

11. Treść nietekstowa, multimedia, napisy rozszerzone, PJM (Polski Język Migowy).

12. Obsługa z użyciem klawiatury: Etykiety, Atrybut Title, Atrybut Alt, Captcha, Animacje, Tabele.

13. Wdrożenie zdefiniowanych zadań związanych z dostępnością cyfrową, informacyjno-komunikacyjną.

14. Narzędzia, platformy cyfrowe usprawniające komunikację z osobami ze szczególnymi potrzebami: Wave, NVDA, inne…

15. Zagadnienia związane z tworzeniem dokumentu cyfrowego:

- Tytuł dokumentu

- Czcionka: kategorie, wielkość

- Nagłówki

- Akapity, paragrafy, punktory

- Ramki tekstowe

- Nagłówek i stopka dokumentu

- Listy elementów (punktory, wyróżniki, numeracja)

- Znaki niedrukowane

- Teksty alternatywne dla zdjęć/ilustracji/ grafiki multimedialnej

- Animacja tekstów, elementy video

- Nagłówki tabel i wykorzystanie tabel

- Kolorystyka, kontrast tło vs. tekst

- Zakładki, Hyperlinki

- Ustawienia wersji językowej

- Eksport dokumentu do pliku PDF 

 

Wymiana doświadczeń pomoże wyjaśnić wątpliwości z uwzględnieniem szczegółowej analizy zgłaszanych przez uczestników problemów wzbogaconych przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • szkolenie realizowane przez praktyka Eksperta ZEM
 • certyfikat
 • e-konsultacje po szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • dostęp do platformy szkoleniowej
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line

Udostępnij:

Kontakt ws. szkolenia:

Zgłoszenie
Miasto:
Szkolenie online
Termin szkolenia:
26.06.24
Inwestycja:
650 PLN netto
Rabat:
2 uczestników - 5%
3 uczestników - 10%
więcej - porozmawiajmy
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI