Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia:

Podatek VAT w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Kiedy:
data
27.06.24
1 dzień
9.00-15.00
Gdzie:
mapa

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Opis szkolenia:

Opis szkolenia:

Szkolenie dedykowane jest skarbnikom, głównym księgowym gmin i powiatów oraz starostw, pracownikom działów finansowo – księgowych jednostek budżetowych wystawiających faktury, rozliczających podatek VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych. Na szkoleniu poruszona będzie tematyka Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) oraz Krajowego systemu e-Faktur (KSeF). Podczas szkolenia wskażemy najważniejsze zmiany oraz omówimy prawidłowe przygotowanie rejestrów VAT. Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności zawodowych w obszarach objętych tematyką szkolenia. 

 

Cele i korzyści 

• Omówienie najważniejszych zagadnień z zakresu podatku VAT w kontekście problemów pojawiających się podczas rozliczania podatku VAT przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. 

• Poznanie i omówienie aktualnego orzecznictwa oraz interpretacji podatkowych.

• Doskonalenie umiejętności i przygotowanie się do zmian w rozliczaniu VAT oraz wdrożenia KSeF.

• Przewidywanie konsekwencji działań i ponoszenie odpowiedzialności za podejmowane decyzje w trakcie przygotowywania dokumentacji podatkowej, pomoc w eliminowaniu błędów i nieprawidłowości w częściach: deklaracyjnej i ewidencyjnej JPK .

• Konsultacje podczas zajęć z ekspertem – praktykiem ZEM.

 

Forma realizacji: 

Szkolenie realizowane w formie interaktywnego warsztatu online – platforma Zoom Meeting

 • wykłady interaktywne, najnowsze orzecznictwo, ćwiczenia praktyczne, studia przypadków, praca na wzorach przykładowej dokumentacji, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, wyjaśnienie wątpliwości, e-konsultacje.
Trener:
Barbara Kuśmierska

• Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, księgowości i zarządzania,

• Praktyk zarządzania, kadry menadżerskiej z tytułem MBA,

• Główna księgowa firm produkcyjnych, usługowych i handlowych,

• Prezes Fundacji wspomagającej młodych m.in. przedsiębiorców,

• Właścicielka biura rachunkowego, doradca dla jednostek w tworzeniu biznesplanów, analizy finansowej, kwalifikacji operacji gospodarczych, prowadzeniu działalności gospodarczej oraz źródeł jej finansowania, prowadzenia kadr i płac.

• Certyfikowany lider - umiejętności uzyskane w jednostce Institute For Executive Development wraz 

z UNS „Wzmacnianie Liderów na Drodze do Sukcesu” - w zakresie HR Business Partner 4.0 oraz Coaching w biznesie, 

• Organizator szkoleń z zakresu księgowości i rachunkowości, kadr i płac,

• Główna księgowa współpracująca z jednostkami administracji publicznej – samorządu terytorialnego,

• Długoletni trener w tematyce księgowości, kadr płac, zarządzania w jednostkach komercyjnych, szkołach wyższych, starostwach powiatowych, powiatowych urzędach pracy,

• Absolwentka WSB w Katowicach, WSB w Dąbrowie Górniczej , AP w Częstochowie, UNS w Łodzi,

• Organizator staży zawodowych w ramach praktyk studentów szkół wyższych,

Program:

1. Elementy podstawy opodatkowania. Moment obowiązku podatkowego.

 Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów (dostawa towarów o charakterze ciągłym) oraz obowiązek podatkowy z tytułu usług  o charakterze ciągłym. Szczególne zasady definiowania momentu powstawania  

 obowiązku podatkowego: media, dzierżawa itp.

2. Kryteria dla ustalenia świadczenia głównego, tj. określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego.

3. Sprzedaż majątku ruchomego i nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych.

4. Zmiany wprowadzane pakietem SLIM VAT III istotne dla samorządów od 1 lipca 2023 roku.

5. Odliczanie podatku naliczonego.

6. Podatek naliczony – zasady i warunki odliczeń. Źródła odliczenia, nabycia związane z czynnościami wyłączonymi z VAT oraz zwolnionymi z tego podatku.

7. Metody obliczania współczynnika struktury sprzedaży i prewspółczynnika dla jednostek samorządu terytorialnego.

8. Korekta podatku naliczonego VAT.

9. Nieodpłatne świadczenia, a podatek VAT

10. Fakturowanie w świetle przepisów podatkowych z zastosowaniem Krajowego Systemu e-Faktur, różnice w fakturze ustrukturyzowanej a papierowej:

 • obowiązek wystawienia faktury,
 • anulowanie faktury, 
 • faktura rozliczeniowa, 
 • duplikaty faktur,
 • refaktury,
 • faktury zaliczkowe, 
 • faktury pro-forma.

11. Podsumowanie szkolenia, pytania i odpowiedzi.

Konstruktywna dyskusja i wymiana doświadczeń pomoże wyjaśnić wątpliwości z uwzględnieniem szczegółowej analizy zgłaszanych przez uczestników problemów wzbogaconych przykładami rozwiązań zaczerpniętych z bogatej praktyki zawodowej trenera.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • szkolenie realizowane przez praktyka Eksperta ZEM
 • e-konsultacje po szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • dostęp do platformy szkoleniowej
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line

Udostępnij:

Kontakt ws. szkolenia:

Zgłoszenie
Miasto:
Szkolenie online
Termin szkolenia:
27.06.24
Inwestycja:
490 PLN netto
Rabat:
2 uczestników - 5%
3 uczestników - 10%
więcej - porozmawiajmy
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI