Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia:

e-Doręczenia w postępowaniach administracyjnych - sposoby podpisywania dokumentów i ich znaczenie prawne

Kiedy:
data
21.06.24
1 dzień
9:00-15:00
Gdzie:
mapa

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Dlaczego warto ?
Szkolenie realizowane przez Eksperta - wykładowcę / praktyka z ponad 20 letnim doświadczeniem orzeczniczym.
Opis szkolenia:

Ustawa z 18 listopada 2020 r. o E-doręczeniach wprowadziła rewolucyjne zmiany w zakresie funkcjonowania doręczeń elektronicznych, zastępując – przynajmniej w odniesieniu do podmiotów publicznych – korespondencję tradycyjną formami elektronicznymi. System E-doręczeń jest to rozwiązanie, które stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę cyfryzacji procesów komunikacyjnych w administracji publicznej. E-Doręczenia stanowią ważny krok w kierunku pełnej cyfryzacji procesów administracyjnych, oferując jednocześnie wygodne, bezpieczne i efektywne rozwiązanie.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników organów administracji publicznej, którzy używają lub w przyszłości będą wykorzystywać e-Doręczenia w swojej pracy. Kadra administracyjna w efekcie szkolenia nabędzie umiejętności w zakresie stosowanie przepisów dotyczących doręczeń elektronicznych zawartych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, a także wiedzę z zakresu sposobów podpisywania dokumentów, również w obiegu elektronicznym oraz ich znaczenia prawnego

Cele i korzyści 

 • Uczestnicy uzyskają niezbędne wiedzę pomagającą w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych. Dowiedzą się  jak prawidłowo doręczyć pismo wymagające potwierdzenia nadania i odbioru oraz na jakim etapie wdrażania znajdują się obecnie planowane rozwiązania w zakresie doręczeń elektronicznych. Uzyskają wiedzę o relacji systemu e-Doręczeń a Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Poznają uchwycenie rozróżnienia formy podpisywania dokumentacji i uzyskają informację czy skan podpisanego dokumentu ma taką samą moc jak podpis własnoręczny albo czy wymóg formy pisemnej jest spełniony przy podpisaniu wniosku ePUAPem. 

W trakcie trwania szkolenia i po jego zakończeniu istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem.

Forma realizacji: 

 • szkolenie realizowane w formie online – platforma Zoom Meeting
 • wykłady interaktywne, studia przypadków, dyskusja, e-konsultacje.
Trener:
Radca prawny - członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
 • Od 1999 r. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Krakowie.
 • Od ponad 20 lat rozpatruje odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności decyzji.
 • Od ponad 10 lat r.  wykładowca - przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleniowych z zakresu kodeksu postepowania administracyjnego.  
 • Stały ekspert i wykładowca ZEM z zakresu KPA m.in. na kursach służby przygotowawczej w służbie cywilnej oraz dla pracowników administracji samorządowej
 • Szkoli z szerokiego zakresu tematów związanych z administracją publiczną. Tematyką szkoleń obejmuje  w szczególności procedurę administracyjną, ochronę danych osobowych, informację publiczną, prawo wodne.  Stale podnosi swoje kwalifikacje między innymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych dla radców prawnych. 
 • Autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu problemów związanych z obowiązującym stanem prawnym w zakresie właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych.
Program:

Moduł I Doręczenia elektroniczne w postępowaniach administracyjnych. 

1. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
a) cel i motywy wprowadzenia regulacji 
b) definicje usług elektronicznych – stare i nowe
c) zakres obowiązywania ustawy – podmiotowy i przedmiotowy
d) harmonogram obowiązywania poszczególnych regulacji ustawy (zgodnie z Komunikatami Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym)

2. Sposób doręczeń po wejściu w życie przepisów ustawy 
a) kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia
b) publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
c) publiczna usługa hybrydowa

3. Doręczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego organu a przepisy kodeksu postępowania administracyjnego 
a) wzajemna relacja regulacji
b) skuteczność doręczeń za pośrednictwem systemu teleinformatycznego organu
c) warunki wykorzystywania systemu teleinformatycznego organu do doręczeń

4. Baza Adresów Elektronicznych
- kto musi mieć adres elektroniczny 
- tworzenie adresu i wpis do BAE
- wyszukiwanie adresu w Bazie
- skutki wpisu adresu do BAE

5. Modyfikacja i uporządkowanie zasady pisemności w kodeksie postępowania administracyjnego
a) dokument utrwalony w postaci papierowej dowody doręczenia i sposób doręczenia
b) dokument utrwalony w postaci elektronicznej dowód doręczenia i sposób doręczenia

6. Wdrożenie obowiązków ustawowych w organie administracji
- procedury z zakresu informacji publicznej
- procedury z zakresu ochrony danych osobowych
- inne

Moduł II. Rozwiązywanie problemów praktycznych - Odpowiedzi na pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • szkolenie realizowane przez praktyka Eksperta ZEM
 • e-konsultacje po szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • dostęp do platformy szkoleniowej
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line

Udostępnij:

Kontakt ws. szkolenia:

Zgłoszenie
Miasto:
Szkolenie online
Termin szkolenia:
21.06.24
Inwestycja:
590 PLN netto
Rabat:
2 uczestników - 5%
3 uczestników - 10%
więcej - porozmawiajmy

Polecane kursy i szkolenia otwarte

Termin:
data
03.07.24
data
1 dzień
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
690 PLN

Wybrane referencje:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Urząd Miasta Krakowa
Projekty szkoleniowe: Kultura Pro-Kliencka – cykl warsztatów w zakresie profesjonalnej obsługi klienta (112 dni szkoleniowych) oraz KPA (5 grup szkoleniowych)
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Cykl 8 specjalistycznych szkoleń tematycznych dla 175 pracowników
Zobacz referencje
Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
Cykl szkoleń specjalistycznych (65 dni szkoleniowych, 43 grupy szkoleniowe) w ramach projektu „Profesjonalny urząd gwarancją rozwoju regionu”. Zarządzanie strategiczne w administracji  Planowanie strategiczne w administracji ...
Zobacz referencje
Starostwo Powiatowe w Żywcu
Cykl szkoleń (86 dni szkoleniowych, 46 grup szkoleniowych) w ramach projektu „Akademia Dobrego Rządzenia”, współfinansowanego ze środków EFS. Praca z tzw. Trudnym klientem Budowanie pozytywnego wizerunku urzędnika Kodeks Postępowania...
Zobacz referencje
Starostwo Powiatowe w Limanowej
Cykl 11 usług szkoleniowych (29 dni szkoleniowe, 594 osoby w 27 grupach szkoleniowych) w ramach projektu pn. "Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach...
Zobacz referencje
Starostwo Powiatowe w Bochni
Cykl szkoleń (205 dni szkoleniowych, 52 grupy szkoleniowe) oraz cztery usługi doradcze w ramach projektu „Nowoczesny urzędnik samorządowy – nowa jakość zarządzania i usług publicznych w powiecie bocheńskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w...
Zobacz referencje
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Krakowie
Szkolenia: "Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie", "Kierowanie zespołem pracowników", "Kursy służy przygotowawczej w służbie cywilnej"
Zobacz referencje Zobacz referencje
Wyższy Urząd Górniczy (cykl szkoleń)
Możemy polecić firmę ZEM jako organizatora, który zapewni wysoki poziom prowadzonych szkoleń.
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Cykl 6 szkoleń
Zobacz referencje
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone starannie pod względem organizacyjnym i merytorycznym, a Firma dokładnie wywiązała się z postanowień umowy szkoleniowej.
Zobacz referencje
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Polecamy firmę ZESPÓŁ EKSPERTÓW MANAGER, wszystkim, którym zależy na wysokiej jakości usług szkoleniowo-doradczych. 
Zobacz referencje
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Niniejszym pismem pragnę udzielić rekomendacji ZESPOŁOWI EKSPERTÓW MANAGER rok. zał. 1993 – kursy, szkolenia, doradztwo, ekspertyzy jako rzetelnej i profesjonalnej Firmie.
Zobacz referencje
Urząd Miasta Kielce
Cykl szkoleń:  Techniki legislacji aktów prawa miejscowego i ich publikacja, Instrukcja kancelaryjna, Obsługa klienta i postępowanie z trudnym klientem, Asertywność, Kurs IOD  
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (cykl szkoleń)
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI